ހޯމަ 22 ޖުލައި 2019
08 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ދުނިޔެ - މަރިޔަމް ނަވާޒް ޝަރީފް

ޖަލުގައިދޭ ޚިދުމަށް ރަނގަޅު ކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން: ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ދަރިކަނބަލުން

  • ޚިދުމަށް ރަގަނޅު ނުކުރަން ނިންމީ އެއްވެސް މީހަކު ބުނެގެނެއް ނޫން
  • ދެބަފައިކަނބަލުން ހައްޔަރުކުރި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ހޯމަ ދުވަހަށް ވަނީ ތާވަލް ކުރެވިފައި
  • ހޯމަ ދުވަހަކީ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ނެރުނު އަމުރު އިސްތިއުނާފް ކުރުން އެންމެ ފަހު ދުވަސް

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
arushams

ކ. މާލެ 16 ޖުލައި 2018 | ހޯމަ 08:58 11,594

ޕާކީސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްއާއި އޭނާގެ ދަރިކަނބަލުން މަރިޔަމް - ފޭސްބުކް

ޕާކީސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަވާޒް ޝަރީފްގެ ދަރިކަނބަލުންނަށް ޖަލުގައި ދޭ ޚިދުމަތް ރަގަނޅު ކުރުވަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާއިލީ ކޮރަޕްޝަނާއި ގުޅިގެން ބައްޕާފުޅާ އެކީ ހައްޔަރު ކުރި މަރިޔަމް ނަވާޒް ޝަރީފް ވިދާޅުވީ އޭނާއަށް ލިބެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ކުރަން ގާނޫނުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފޯމެއް ހުށަހެޅުމަށް ޖަލުގެ ސުޕްރިންޓެންޑެންޑް އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.  އެހެން ނަމަވެސް އެކަން ކުރަވަން އޭނާ ބޭނުންފުޅު ނުވާ ކަމަށާއި އެހެން ނިންމަވާފައި ވަނީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބުނެގެން ނޫން ކަމަށް މަރިޔަމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދެބަފައިކަނބަލުން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ތިބި އަޑިއާލާ ޖަލުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ލޯޔަރުންގެ ހާޒިރުގައި ގާނޫނީ ފޯމްތަކުގައި ސޮއިކުރަށްވާފައި ވާއިރު، ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް އެ ދުވަހު ކޯޓަށް ހާޒިރު ވެވަޑައިގެންނެވިފައި ނުވަނީ ވަގުތު ނެތިގެންނެވެ. އެހެން ކަމުން އެ އަޑުއެހުން ވަނީ ހޯމަ ދުވަހަށް ފަސް ކޮށްފައެވެ. އަދި ހޯމަ ދުވަހަކީ ޖުލައި 6 ގައި އެ ދެބެފައިކަނބަލުން ހައްޔަރު ކުރަން ނެރުނު އަމުރު އިސްތިއުނާފަށް ހުށައެޅޭނެ އެންމެފަހު ދުވަސް ވެސް މެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް