raajjemv logo
ހޮހޮޅައިގައި ތާށިވި ކުދިން
ހޮހަޅައިން ސަލާމަތް ކުރި ކުދިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލަނީ
 
އެކުދިންނަކީ އުމުރުން 13 އަހަރާއި 17 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިން
 
ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ކޯޗު ހޮހޮޅަ އަށް ގެއްލުނީ މިދިޔަ މަހު 23 ވަނަ ދުވަހު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
2,196
ކ. މާލެ |
15 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 13:18
ހޮހޮޅަގައިި ތާށިވި ކުދިން
ބީބީސީ

ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތާށިވެފައިވާ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ 12 ކުދިންނާއި އެ ޓީމުގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗުގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ތައިލެންޑުގެ ޕަބްލިކް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ތައިލެންޑުގެ ވައިލް ބޯ ފުޓްބޯޅަ ކްލަބުގެ ކޯޗާއި 12 ކުދިންގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅު ވަމުންކަމަށާއި އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާނެކަމަށެވެ.

ހޮހޮޅައިގައި އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ތިބެން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ކުދިންގެ ބަރުދަން އެތައް ތަނެއް ވަނީ ލުއިވެފައެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެކުދިންގެ ބަރުދަން މިހާރު އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއެކު ކޯޗު ހޮހޮޅަ އަށް ގެއްލުނީ މިދިޔަ މަހު 23 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ގެއްލުނުތާ ނުވަ ދުވަހަށް ފަހު މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު އެކުދިން ފެނިފައި ވަނީ، ފެންބޮޑުވެފައިވާ އެ ހޮހޮޅައިގެ ތެރޭގައި ހިކިފަސްތަނެއްގައި ތިއްބައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދެ ޑައިވަރުންނެވެ. ދެ ކުއްޖަކަށް ނިއުމޯނިޔާ ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ފުޓްބޯޅަ ޕްރެކްޓިހަށް ފަހު ހޮހޮޅަތެރޭގައި ހައިކްކުރަން އެ ކުދިން އެ ތަނަށް ވަން އިރު މޫސުން ރަނގަޅެވެ. ނަމަވެސް ހޮހޮޅައިގައި ތާށިވީ އެތެރެއަށް ވަން ފަހުން ވާރޭ ވެހި ބޮޑުވި ފެންގަނޑު ހޮހޮޅައަށް ދަމައިގަތުމުންނެވެ. އެކުދިން ސަލާމަތްވީ ހިކިފަސްކޮށް އޮތް ކުޑަ ތަންކޮޅަކަށް އަރައިގެންނެވެ. އެކުދިންނަކީ އުމުރުން 13 އަހަރާއި 17 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނެވެ. އަދި ކޯޗަކީ 25 އަހަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. ހޮހޮޅަ އަށް އެ ކުދިން ގެއްލުނީ އެ ތަނުން އެ ކުއްޖެއްގެ 17 ވަނަ އުފަން ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް