raajjemv logo
އިސްރާއިލް-ފަލަސްތީން
އިސްރާއީލުން ހަމާސްއަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީފި
 
އަދިވެސް އިތުރަށް ހަމަލާދޭން ޖެހިއްޖެނަމަ ދޭނަން: ނަތަންޔާހޫ
 
ޢައްޒާގެ ދެ މީހުންވަނީ މަރުވެފައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
3,176
15 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 11:44
ކ. މާލެ
މަަންޒަރު ދުށް ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވަނީ ހަމަލާތައް އަރާފައިވަނީ ހުސްކޮށްހުރި އިމާރާތްތަކަކަށް ކަމަށް
އޭއެފްޕީ

އިސްރާއީލާއި ހަމާސްއިން 2014 ވަނަ އަހަރު ކުރި ހަނގުރާމައަށް ފަހު، ހަމާސް ޖަމާއަތަށް އަމާޒުކޮށް އިސްރާއީލުން މިހާތަނަށް ދިން އެންމެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތައް ހޮނިހިރު ދުވަހު ދީފައިވާ ކަމަށް އިސްރާއީލުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިސްރާއީލުން ދިން މި ހަމަލާތަކަކީ އެގައުމަށް އަމާޒުކޮށް ފޮނުވާލި ރޮކެޓް ހަމަލާތަކެއްގެ ބަދަލު ކަމަށާއި އަދިވެސް އިތުރަށް ހަމަލާދޭން ޖެހިއްޖެނަމަ ދޭނެ ކަމަށް ނަތަންޔާހޫ ވިދާޅުވިއެވެ. ފަލަސްތީނުން ބުނެފައިވަނީ ހަމަލާ ބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފަލަސްތީނުގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ޣައްޒާ ސިޓީއަށް ވައިގެމަގުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ދެ މީހުން މަރުވެ 12 މީހުން ޒަޚަމްވި ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލަށް އަމާޒުކޮށް ފޮނުވާލި 90 އަށް ވުރެ ގިނަ ރޮކެޓް ހަމަލާގައި އެ ގައުމުގެ ތިން މީހަކު ޒަޚަމްވެފައިވެއެވެ.

އިސްރާއީލު ޑިފެންސް ފޯސް(އައިޑީއެފް)އިން ބުނެފައިވަނީ އިސްރާއީލުން ހަމަލާދިނީ ހަމާސްގެ އަސްކަރީ އަމާޒުތަކަށް ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޣައްޒާގެ ބައިތު ލަހިއާގައި ހުންނަ ހަމާސްގެ ފައުޖުތަކުގެ މައި މަރުކަޒަކާއި،ޣައްޒާގެ އުތުރުގައި އޮންނަ އަލްޝާތީ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްގައި ހުންނަ އުސް އިމާރާތެއްގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޓްރެއިނިންގ ކޭމްޕާއި، ހަތިޔާރު ރައްކާކުރާ ތަނަކާއި އަދި ރޮކެޓް ފޮނުވާލާ މަރުކަޒަކަށް އަމާޒު ކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް