raajjemv logo
އިންސްޓަގްރާމް
އިންސްޓަގްރާމް ޑައުން ވެއްޖެ
 
ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކާއި އޭޝިއާގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި އިންސްޓަގްރާމަށް ނުވަދެވޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު
3,331
14 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 09:04
ކ. މާލެ
އިންސްޓަގްރާމް އެޕް
ސޯޝަލް މީޑިއާ

ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބައެއް ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ އިންސްޓްގްރާމް ޑައުންވެ "ލޮގިން" ނުވެވޭ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުން އެތައް ހާސް މީހުން އަންނަނީ އިންސްޓާގްރާމް ޑައުންވެފައި ވާތީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެހެން ވަސީލަތްތަކުގައި އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އިންސްޓަގްރާމްގެ ނިއުސްފީޑް ރިފްރެޝް ނުވާ ކަމަށާއި އެޕްލިކޭޝަން އަދި ޑެސްކްޓޮޕް ވިއުސް އިން ވެސް އެޕްލިކޭޝަނަށް ނުވަދެވޭ ކަމަށް ބުނެ އިންސްޓަގްރާމަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކާއި އޭޝިއާގެ ބައެއް ގައުމުތައް ހިމެނެއެވެ.

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން އަދި އިންސްޓަގްރާމުން ރަސްމީކޮށް އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

ދުނިޔޭގައި އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އެތަށް ބިލިއަނަކަށް އަރާފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
14 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 19:16
Kolishan
Adhives raakanimas kaan beynun
14 ޖުލައި 2018 | ހޮނިހިރު 19:14
Ahh
?