އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ވިޔަފާރި - ޑަބަލް ޓެކްސް އެވޮއިޑަންސް

ޑަބަލް ޓެކްސް އެވޮއިޑަންސް އެއްބަސްވުމުގެ މަޝްވަރާގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިމިއްޖެ

  • އެއްބަސްވުމުގެ މަޝްވަރާތައް މި މަހުގެ 9 ދުވަހުން 12 އަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވޭ
  • ދެ ޤައުމުގެ ވިޔަފާރީތަކުގެ މެދުގައި ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތަކުން އެއް އާމްދަނީއަކުން ދެ ފަހަރަށް ޓެކްސް ކުރުން ހުއްޓުމަކަށް އަންނާނެ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 13 ޖުލައި 2018 | ހުކުރު 14:36 2,395

ޑަބަލް ޓެކްސް އެވޮއިޑަންސް އެއްބަސްވުމުގެ މަޝްވަރާގެ ތެރެއިން - މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)

ރާއްޖެ އާއި ސިންގަޕޫރާ ދެމެދު "ޑަބަލް ޓެކްސް އެވޮއިޑަންސް" އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވައިލުމާ ބެހޭ މަޝްވަރާތަކުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނިންމާލައިފިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ މަޝްވަރާތައް މި މަހުގެ 9 ދުވަހުން 12 އަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ އިރު ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޓެކްސޭޝަން ހަސަން ޒަރީރެވެ. އަދި ސިންގަޕޫރު ތަމްސީލްކޮށްފައި ވަނީ އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ އޮފް ސިންގަޕޯއިންނެވެ. ސިންގަޕޫރުގެ ވަފުދުގެ ވެރިއަކީ ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޗިއާ-ޓަރން ހުއޭ މިންނެވެ.

"ޑަބަލް ޓެކްސް އެވޮއިޑަންސް" އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލުމުން ދެ ޤައުމުގެ ވިޔަފާރީތަކުގެ މެދުގައި ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތަކުން އެއް އާމްދަނީއަކުން ދެ ފަހަރަށް ޓެކްސް ކުރުން ހުއްޓުމަކަށް އައިސް، ދެ ޤައުމުގެ މެދުގައި ޓެކުހާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ބަދަލުކުރުމަށް މަގު ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް