އަންގާރަ 18 ޖޫން 2019
02 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:38
ރާއްޖެ - މީދޫ ފަރުގޮއްވުން

މީދޫ ފަރު ގޮއްވި ސަރަހައްދަށް ލިބުނު ގެއްލުން ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފ

  • މީދޫ ނެރުން ބައެއް ގޮއްވާލާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު

ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު
FathimathShana

ކ. މާލެ 21 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 15:49 1,317

މީދޫ ފަރުގޮއްވުން - ޓްވިޓަރ

އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫ ފަރު ގޮއްވި ސަރަހައްދުގެ އެންވަޔަރމެންޓް އެސެސްމެންޓް ހެދުމައްޓަކައި އެރަށުގައި އެންވަޔަރމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

 

އީޕީއޭގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ނައީމު ވިދާޅުވީ، މީދޫގައި ބޮން ގޮއްވި މައްސަލަގައި ލިބުނު ގެއްލުން ދެނެގަތުމައްޓަކައި އެރަށަށް އޯޕީއޭގެ ޓީމުން ގޮސްފައިވަނީ މީގެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އެ ސަރަހައްދަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ޑައިނަމައިޓް ބޭނުންކޮށްގެން އައްޑޫ ސިޓީ މީދޫގެ ފަރުގޮއްވާފައިވަނީ، 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު އެވެ.

މީދޫގެ ފަރުގޮއްވި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު އޭރު ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ. އަދި އެރަށުގެ ނެރު ކެނޑުމަށް ބޮން ގޮއްވުމަށް ހުއްދަދީފައިވަނީ އިތުރު ގޮތެއް ނެތުމުން ކަމަށާއި މީދޫ ފަރުން ގޮއްވާލަނީ އެސަރަހައްދުގެ ޖުމްލަ ފަރުގެ ސަރަހައްދަށް ބަލާއިރު ވަރަށް ކުޑަ މިންވަރެއް ކަމަށް ވެސް އީޕީއޭ އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގާ ވެއެވެ.

 

 ރާއްޖޭގައި ފަރު ގޮއްވުން ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުގާ ހުއްޓާލާފައި ވަނީ ފަރުގޮއްވުމުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބި އެކަމަށް ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަންޖެހުނު ހިސާބުންނެވެ. އައްޑޫ ސިޓީގެ މީދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސްރީ ލަންކާގެ ސެނެކޯ ޓްރޭޑް ކޮމްބައިން ކުންފުންޏާ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް