އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ވިޔަފާރި - ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް

ފާއިތުވި ހަފްތާގައި އަތޮޅުތަކުން އެންމެ ގިނައިން މާލެ ގެނެސްފައިވަނީ ފަޅޮލާއި ކުރުނބާ!

  • އެންމެ ގިނައިން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް ގެނެސްފައިވަނީ އއ އަތޮޅުން

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 12 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 17:26 2,366

ކުރުނބާ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ފާއިތުވި ހަފްތާގައި އެންމެ ގިނައިން މާލެ އަށް ގެނެސްފައިވަނީ ފަޅޮލާއި ކުރުނބާ ކަމަށް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ބުނެފިއެވެ.

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ޖުލައި މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 5 ވަނަ ދުވަހަށް އަތޮޅުތަކުން މާލޭގެ މާރުކޭޓަށް ގެނައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މައިގަނޑު ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން 10 ޓަނުގެ ކުރުނބާ ގެނެސްފައިވާއިރު 10,000 އަށްވުރެ ގިނަ ކިލޯ ފަޅޯ ވަނީ އަތޮޅު ތެރެއިން ގެނެސްފައެވެ.   

އަތޮޅުތަކުން ކާށި، ފަތްކެޔޮ، ޗައިނީސް ކެބެޖް، އަދި ތޮރާ 1,000 ކިލޯއަށް ވުރެ ގިނައިން މާލެ ގެނެސްފައިވާއިރު ބިލަތާއި ޗިޗަންޑާގެ 1,000 ކިލޯ ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. އަދި މިދިޔަ ހަފްތާގައި ބަރަބޯ ވަނީ 100 އަށް ކިލޯ އަށްވުރެން ގިނައިން ވަނީ މާލެ ގެނެސްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން 900 ކިލޯގެ ކިއުކަންބާ ގެނެސްފައިވާއިރު 100 ކިލޯގެ ބަށި  ވެސް ވަނީ މާލެ ގެނެސްފައެވެ.

އެންމެ މަދުން ގެނަސްފައިވަނީ ފާގައެވެ. އެގޮތުން އަތޮޅުތަކުން 10 ކިލޯ ފާގަ ވަނީ ގެނެސްފައެވެ.

ފާއިތުވި ހަފްތާގައި އަތޮޅުތަކުން ދަނޑުވެރިކަމުން އުފެއްދި ތަކެތި މާލޭގެ މާރުކޭޓަށް ގެނެސްފައިވާ ނިސްބަތް ކިލޯ އިން ބަލާއިރު އެންމެ ގިނައިން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް ގެނެސްފައިވަނީ އއ އަތޮޅުންނެވެ. އެ އަތޮޅުން 57 އިންސައްތައިގެ ބާވަތްތައް ގެނެސްފައިވާއިރު ޏ އަތޮޅުން ވަނީ 26 އިންސައްތަ ގެނެސްފައެވެ.

އަދި ލ އަތޮޅުން 15 އިންސައްތަ ގެނެސްފައިވާއިރު ބ އަތޮޅުން ގެނެސްފައިވަނީ 21 އިންސައްތައިގެ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތަކެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް