ބުރާސްފަތި 18 ޖުލައި 2019
04 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 15
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ލުއި ޚަބަރު - ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް

އެންމެ ނިޔަފަތި ދިގު މީހާ ނިޔަފަތި ކަނޑައިފި

  • ނިޔަފަތި ދިގުކުރަންފެށީ 14 އަހަރުގައި
  • އެންމެ ދިގުކޮށްފައިވަނީ ބޮޑުވައިއިނގިލި

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 12 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 16:59 10,522

ޝްރިދާރް ޗިލާލް 66 އަހަރު ވަންދެން ދިގުކުރި ނިޔަފަތި ކަނޑާލުމަށްފަހުވަނީ ނިއުޔޯކްގެ ދާރުލް އާސާރަކާ ހަވާލުކޮށްފައި - ދި ގާޑިއަން

ޝްރިދާރް ޗިލާލް 66 އަހަރު ވަންދެން ދިގުކުރި ނިޔަފަތި ކަނޑާލުމަށް ފަހު ނިއުޔޯކްގެ ދާރުލް އާސާރަކާ ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ.

އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ ނިޔަފަތިވަނީ އާއްމުކޮށް ލަންޑަނުގެ މަގުތަކުގައި ދުއްވާ ބަހެއްގެ ދިގުމިނަށް ދިގުވެފައެވެ.

އެހާ ދުވަސްވަންދެން ދިގުކުރި ނިޔަފަތި ކަނޑާލުމަށް ހޭދަވެފައިވަނީ މަދު މިނެޓް ކޮޅެކެވެ.

އިންޑިއާގެ ޕޫނޭގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ޝްރިދާރަކީ އެއްއަތުގެ އިނގިލިތަކުގެ ނިޔަފަތި އެންމެ ދިގު މީހެއްގެ ގޮތުގައި ގިނިސް ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގަ ހޯދާފައިވާ ފަރާތެވެ.

ޝްރިދާރްގެ ނިޔަފަތި ކެނޑުމަށް ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައިވާއިރު  އޭނާގެ ނިޔަފަތި ކަނޑާފައިވަނީ މޫނުގައި މާސްކް ވެސް އަޅައިގެން ހުރި ޓެކްނީޝަނަކު ކަރަންޓް ހަތިޔާރު ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ.

ނިޔަފަތި ކެނޑުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ ރިޕްލޭސް ބިލީވް އިޓް އޯ ނޮޓް މިއުޒިއަމްގައެވެ

އުމުރުން 82 އަހަރުގެ ޝްރިދާރް އޭނާގެ ވާތުގެ އިނގިލިތަކުގެ ނިޔަފަތި ދިގުކުރަން ފަށާފައިވަނީ އުމުރުން 14 އަހަރުން ފެށިގެންނެނެވެ. އެކަމަށް އޭނާގެ ޝައުގުވެރިކަން އުފެދުނީ އޭނާގެ މުދައްރިސެއްގެ އަތުގައި ދިގުކޮށްފައި އިން ނިޔަފައްޗެއް އޮޅުމަކުން އޭނާގެ އަތުން ބިނދުމުން ނިޔަފަތި ދިގުކުރުމަށް ޓީޗަރު އެދުމުންނެވެ.

ޝްރިދާރްގެ ނިޔަފަތި އެންމެ ފަހުން މިންއެޅިއިރު ހުރިހާ ނަޔަފައްޗެއް އެއްކޮށް 29 ފޫޓް 10 އިންޗި ހުރިއިރު އެއީ ލަންޑަން ބަހަކާއި އެއްވަރު ދިގުމިނެކެވެ. އެންމެ ދިގުވެފައިވަނީ އޭނާގެ ބޮޑުވައި އިނގިލީގެ ނިޔަފައްޗެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް