ބުރާސްފަތި 18 ޖުލައި 2019
04 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 15
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ފަންނޭ ޚާން ގެ ލަވަ، މުހައްބަތުގައި އައިޝްވަރިޔާ އަކީ އިންޑިއާގެ މެޑޯނާ

  • ގެޓްސަން މި ފިލްމްގެ ދެ ލަވައެއްގެ ކޮރިއޯގްރާފީ ހަދާފައި ވާއިރު މި ލަވައަކީ އޭގެ ތެރެއިން އެއް ލަވަ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 12 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 12:53 2,615

އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ - ގޫގުލް

ލީޑް ރޯލުން އަނިލް ކަޕޫރާއި އައިޝްވަރިޔާ ރާއީގެ އިތުރުން ރާޖްކުމާރު ރާއޯ ފެނިގެން ދާ "ފަންނޭ ޚާން"ގައި އައިޝްވަރިޔާ ފެނިގެންދަނީ މިއުޒިކް ސެންސޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އެމެރިކާގެ ޕޮޕް ސްޓާރުން ކަމަށްވާ ބިޔޯންސޭ، ރިހާނާގެ އިތުރުން ޖެނިފާ ލޮޕޭޒްގެ އާއި އެކު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ފްރޭންކް ގެޓްސޮން ކްރިއޯގަރްފީ ހަދާފައިވާ "މުހައްބަތު" މި ލަވައަށް "ފަންނޭ ޚާން" ގައި އައިޝްވަރިޔާ ވަނީ ސްޓޭޖް ޕާރފޯމަންސެއް ހުށަހަޅައިދީފައެވެ.

"މޮހައްބަތު" މިލަވަ އަކީ ކުރީގެ ފިލްމް އަންމޯލް ގާދީ'ގެ 'ޖަވާނީ ހޭ މޮހައްބަތު' ގެ އާ ވަރޝަން އެކެވެ.

ގެޓްސަން މި ފިލްމްގެ ދެ ލަވައެއްގެ ކޮރިއޯގްރާފީ ހަދާފައި ވާއިރު މި ލަވައަކީ އޭގެ ތެރެއިން އެއް ލަވަ އެވެ.

އަންނަ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު ފިލްމު ރިލީޒްކުރާއިރު މި ފިލްމަކީ އަތުލްގެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަނެވެ.

ރާކޭޝް އޯމްކާރާ މެހެރާ ޕްރޮޑިއުސްކުރާ މި ފިލްމުގެ ވާހަކަ ބިނާކޮށްފައި ވަނީ ކާމިޔާބު ލަވަކިޔުންތެރިއަކަށް ވުމުގެ ހުވަފެން ދެކެމުން އަންނަ ޒުވާނެއްގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދިނުމަށް އޭނާގެ ބައްޕަ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ މައްޗަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ޝާނީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް