ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ދުނިޔެ - ޑުޑުޒާނޭގެ ކޮރަޕްޝަން ތުހުމަތު

ސައުތް އެފްރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ ދަރިކަލުންގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާ ކޮށްފި

  • ދައުވާގެ އަޑުއެހުން އޮތީ އަންނަ އަހަރު
  • ޑުޑުޒާނޭ ގައުމަށް އެނބުރި އައި ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު
  • އޭނާ ވަނީ ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަން ކޮށްފައި

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
@arushams

ކ. މާލެ 10 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 11:55 2,426

ސައުތް އެފްރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ ދަރިކަލުންގެ ޑުޑުޒާނޭ ޒޫމާ - އެމްޑީޕީ

ސައުތް އެފްރިކާގެ ރައީސް ކަމުގައި ހުންނެވިއިރު ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ، ކުރީގެ ރައީސް ޖޭކޮބް ޒޫމާގެ ދަރިކަލުންގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނުގެ ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

ގިނަ މަސްތަކަކަށް ފަހު ގައުމަށް އެނބުރި އައި ޑުޑުޒާނޭ ޒޫމާ ވަނީ ކަފާލާތުގެ ދަށުން މިނިވަން ކޮށްފައެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުއެވެ.

ޑުޑުޒާނޭގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ ބައްޕަގެ ވެރިކަމުގައި ނާޖާއިޒްފައިދާތައް ނެގިކަމުގެ ތުހުމަތެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ ހިއްސާ އޮންނަ ގުޕްތާ އާއިލާގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އެކި ގޮތްގޮތުން ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގައިފައިވާ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެ ތުހުމަތު އޭނާ އާއި ގުޕްތާ އާއިލާއިން އެހެން ނަމަވެސް ވަނީ ދޮގު ކޮށްފައެވެ.

ޑުޑުޒާނޭ ހިންގި ކަމަށް ބެލެވޭ ކޮރަޕްޝަންތަކުގައި ކުރީގެ ރައީސް ޖޭކޮބް ބައިވެރިވެފައިވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައި ނުވީނަމަވެސް އޭނާގެ މައްޗަށް ވަނީ 1990 ވަނަ އަހަރު ހަތިޔާރު ވިއްކުމުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިންގައިފާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ.

ޖޭކޮބް ރައީސް ކަމުން ފެބުރުއަރީ މަހު އިސްތިއުފާ ދިނީ، ކޮރަޕްޝަންތަކުގެ ތުހުމަތުތަކާއި ގުޅިގެން އާންމުން ބޮޑެތި ހަޅުތާލު ކޮށް، ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީން އެދުނު އެދުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް