ބުދަ 17 ޖުލައި 2019
03 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - އެމްޑީޕީ

ގދ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރު ވަރަށް ކާމިޔާބު: ހަސަން ލަތީފް

  • ގދ ގިނަ ރައްރަށަށް ވަޑައިގެންނެވި
  • ދަތުރުގައި ކެމްޕެއިން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައިވޭ

މުހައްމަދު ފަޒީން
phaxyn

ކ. މާލެ 20 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 05:00 1,560

ގދ. އަތޮޅަށް ހަސަން ލަތީފް ކުރެއްވި ކެމްޕެއިން ދަތުރުގެ ތެރެއިން - މުހައްމަދު ފަޒީން

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވާ ހަސަން ލަތީފްގެ ކެމްޕެއިނާ އެމްޑީޕީގެ ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ގދ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް ވަޑައިގެން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކާއި ދޮރުން ދޮރަށް ހިނގުންފަދަ ކެމްޕެއިންގެ ހަރަކާތްތައް ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށް ހަސަން ލަތީފްގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބުނެފި އެވެ.

ހަސަން ލަތީފްގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބުނީ އެ ޓީމް ގދ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް މިމަހުގެ 17 އިން 19 އަށް ކުރިދަތުރުގައި ގދ. އަތޮޅުގެ ގިނަ ރައްރަށަށް ހަސަން ލަތީފްގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުން ވަޑައިގެން ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކާއި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހަސަން ލަތީފްގެ ކެމްޕެއިން ޓީމް ގދ އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި މަޑަވެއްޔާއި ހޯޑެއްދޫއާއި ނަޑެއްލާ އަދި  ރަތަފަންދޫއަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހު މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ފަރެސްމާތޮޑާއަށް ވަޑައިގެން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާފައިވާ ކަމަށް ހަސަން ލަތީފްގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބުނެއެވެ. ހަސަން ލަތީފްގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބުނީ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ފަރެސްމާތޮޑާއިން ފިޔޯރީއަށާއި ވާދޫއަށާއި ގައްދޫ އަދި ދެއްވަދޫއަށް ވަޑައިގެން އެރަށްރަށުގައިވެސް މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކާއި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި 18 ދުވަހުގެ ރޭ ތިނަދޫއަށް ވަޑައިގެން ތިނަދޫގައި ވެސް ކެމްޕެއިންގެ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަވާފައިވާ ކަމަށް ހަސަން ލަތީފްގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި ތިނަދޫއިން ކޮލަމާފުއްޓާއި ދާންދޫއާއި ވިލިނގިއްޔަށް ވަޑައިގެން ކެމްޕެއިންގެ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށްވެސް ހަސަން ލަތީފްގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުން ބުނެއެވެ.

ހަސަން ލަތީފް މިދިއަ ހަފްތާގައި ވަނީ ނ އަދި ޅ އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ވަޑައިގެން އެރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާބައްދަލުވުންތަކާއި ކެމްޕެއިންގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގަވާފައެވެ.

ހަސަން ލަތީފްގެ ކެމްޕެއިން ޓީމުންދަނީ މާލޭގައި ވެސް ދޮރުން ދޮރުން ހިނގުންފަދަ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުންނެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާރޕާސަން ކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތި ލައްވާފައިވަނީ ހަސަން ލަތީފް އެކަންޏެވެ.

މި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތަކުގައި ހަސަން ލަތީފް ވަނީ، އެމަނިކުފާނަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަންކަން ކާމިޔާބު ވެއްޖެ ނަމަ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ގެނައުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާރސަންގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓްލުން 10 ފެބްރުއަރީ 2017 ވާ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވާގޮތަށް އެޕާޓީން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.

އެމްޑީޕީ އާއި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ)ގެ ހާއްސަ ހަރަކާތްތަކެއް ރ. އަތޮޅުގައި ހިންގުމަށް ނިންމާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ވަނީ އެހަރަކާތްތައް ފަށާފަ އެވެ. މި ހަރަކާތްތައް ހުކުރު ދުވަހު ވެސް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އެމްޔޫއޯއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް