އަންގާރަ 25 ޖޫން 2019
09 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 21
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - އަލިފާން

އައްޑޫ ސިޓީ ޗަކަ ބިމެއްގައިހުރި ގަސްތަކެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

  • މީގެ ކުރިންވެސް އެތަނުގަ އަލިފާން ހިފާފައިވޭ
  • އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ނުލިބޭ

މުހައްމަދު ފަޒީން
phaxyn

ކ. މާލެ 20 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 05:00 1,331

އައްޑޫ ސިޓީ ޗަކަ ބިމުގަ ރޯވެފައި - އަޒުމޫން އަހުމަދު

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ބޮޑު މަގު ޝީޝާ ޝޯވްރޫމް ކުރި މަތީ ހުންނަ ޗަކަ ބިމުގައި ހުރި ގަސްތަކެއްގައި ރޯވެއްޖެ އެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުންނަ ރާއްޖެޓީވީގެ ބިއުރޯން އިން ބުނީ އެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 14:00 ހާއިރު ކަމަށާއި މާގިނަ އިރުތަކެއް ނުވެ، އައްޑޫސިޓީގައި ތިބޭ އެމްއެންޑީއެފްގެ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއުއިން އަލިފާން ގަނޑު ނިއްވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އައްޑޫ ބިއުޜޯއިން ބުނީ އަލިފާން ރޯވާން ދިމާވި ސަބަބެއް އެނގިފައިނުވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެތަނަކީ މީގެ ކުރިންވެސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން އަލިފާން ރޯވާ ތަނެއް ކަމަށެވެ.

އައްޑޫ ބިއުރޯއިން ބުނީ އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް