ބުދަ 17 ޖުލައި 2019
03 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - މީޑިއާ ކައުންސިލް

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މީޑިއާގެ މަގާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބް ކުރުމަށް ބާއްވާ ވޯޓުނެގުން 28 ގައި!

  • ވޯޓުނެގުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިހިނގާ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 28 ގައި
  • ވޯޓުދެވޭނީ މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ނޫސްތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ފަރާތެއް ތަމްސީލްކުރާ އެކަކަށް

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 20 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 05:00 1,409

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް - އަޒުމޫން އަހުމަދު

ހުސްވެފައިވާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މަގާމަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބް ކުރުމަށް ބާއްވާ ވޯޓު ނެގެން މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ވޯޓުނެގުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިހިނގާ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 28 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު 14:30 އިން 15:30 އަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް ( ވެލާނާގެ 10 ވަނަ ފަންގިފިލާ) ގައެވެ.

މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން މިހިނގާ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 23،24 އަދި 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 އިން 12:00 އަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ކުރިއަށް ދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްއިން ނެރެފައިވާ އިއުލާންގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ދާއިރު ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާއި، ތަމްސީލްކުރާ މީޑިއާގެ ތައްގަނޑު ޖެހި ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަން ޖެހެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ކަމަށް ވޯޓުދެވޭނީ މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ނޫސްތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ފަރާތެއް ތަމްސީލްކުރާ އެކަކަށް ކަމަށް އިއުލާންގައި ވެއެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލަށް މީޑިއާގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަރާތުން އަލީ ޔޫސުފް އާއި ޗެނަލް 13 ގެ ފަރާތުން މުހައްމަދު ނިޔާޒްއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް