ހުކުރު 13 ޑިސެންބަރު 2019
04 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:16
ދުނިޔެ - މުސްލިމް ބްރަދަހުޑް ޕާޓީ

މިސްރުގެ ޓެރެރިސްޓް ލިސްޓުގައި ހިމެނި މީހުންގެ މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް އަންގައިފި

  • މިސްރުގެ އެންޓި ޓެރެރިޒަމް ގާނޫނަށްވަނީ ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވެފައި
  • ޓެރެރިސްޓް ލިސްޓުގައި ހިމެނުމުން ދަތުރުފަތުރު މަނާކުރެވޭނެ

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 5 ޖުލައި 2018 | ބުރާސްފަތި 12:27 2,883

މިސްރުގެ ފުރަތަމަ ޑެމޮކްރެޓިކް ރައީސް މުހައްމަދު މުރުސީ ޖަލުގައި - އޭޕީ

މިސްރުގެ ފުރަތަމަ ޑިމޮކްރެޓިކް ރައީސް މުހައްމަދު މުރުސީ ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުން  1،500 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެގައުމުގެ ޓެރެރިސްޓުންގެ ލީސްޓުގައި ހިމެނުމަށް ދަށު ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކޯޓުން ބާތިލުކޮށް އަލުން ބެލުމަށް އަންގައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ކޯޓުން  މި ނިންމުން ނިންމާފައިވަނީ މައްސަލައިގައި ދައުވާލިބުނު އެތައް ބަޔަކު މައްސަކަ އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ނިންމި ނިންމުމުގައެވެ. ދައުވާ ލިބުނު ގިނަ މީހުންނަކީ މިހާރު މިސްރުގައި މަނާކުރެވިފައިވާ މުސްލިމް ބްރަދަރހުޑްގެ މެމްބަރުންނެވެ.

މައްސަލަ އިސްތިއިނާފް ކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި މުހައްމަދު އަބޫތްރިކާ ހިމެނެއެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ މިދިޔަ އަހަރު އޭނާ އެލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވަނީ މުސްލިމް ބުރަދަހުޑްއަށް ޚަރަދުކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ. އެ ތުހުމަތުތައް އޭނާ ދޮގުކުރެއެވެ.

ޓެރެރިސްޓުންގެ ލިސްޓްގައި ނަން ހިމެނިއްޖެ ނަމަ ތިން އަހަރުވަންދެން އެމީހެއްގެ ޕާސްޕޯޓާއި މުދާ  ހިފަހައްޓައި ދަތުރު ފަތުރުކުރުން މަނާކުރެވޭނެއެވެ.

މިސްރުގައި 2015 ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރި އެންޓި ޓެރެރިޒަމް ގާނޫނަށް، އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާއަތްތަކުން އިންތިހާއަށް އަންނަނީ ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

މިހާރު ވެރިކަމުގައި ހުންނެވި ޖެނެރަލް އަބްދުލް ފައްތާހު އަލް ސީސީ އިސްވެ ކުރި ބަޣާވާތުގައި މުހައްމަދު މުރުސީގެ ވެރިކަން 2013 ވަނަ އަހަރު ވައްޓާލުމަށް ފަހު މުސްލިމް ބްރަދަރހުޑްވަނީ އުވާލާފައެވެ.

އޭގެ އެއް އަހަރު ފަހުން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ސީސީ ވަނީ މި އަހަރުގެ މާޗް މަހު ވެސް ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއް ބާއްވަވައި އިތުރު ދައުރެއް ކަށަވަރު ކުރައްވާފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް