އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ދުނިޔެ - ޗައިނާގެ އިގްތިޞާދު

ޗައިނާއިން އެމެރިކާއަށް ފޮނުވާ މުދަލުގެ އިންސައްތަ ޖޫން މަހު ދަށްވެއްޖެ

  • މައުލޫމާތު ދިނީ ކަސްޓަމުން
  • މިދިޔަ އަހަރާއި މި އަހަރުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ވަނީ އަޅުވާ ކިޔާފައި

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
arushams

ކ. މާލެ 3 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 18:42 1,842

ޗައިނާ އާގު ބޯޓެއް ކޮންޓެއިނަރު ބަރުކޮށްގެން ދަތުރު ކުރަނީ - ފޭސްބުކް

ޗައިނާ އިން އެމެރިކާއަށް މުދާ ފޮނުވި މިންވަރު 23.8 އިންސައްތަ ދަށްވެއްޖެ ކަމަށް ޗައިނާގެ ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ޗައިނާގެ ކަސްޓަސް އޭޖެންސީ އިން ބުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު އެމެރިކާއަށް ފޮނުވި މުދަލުގެ މިންވަރު 3.8 އިންސައްތަ އިތުރު ވެފައިވާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މި އަހަރު ޖޫން މަހު ވަނީ 23.8 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި އަހަރުގެ މިއަދާ ހަމައަށް ބަލާއިރު، ޗައިނާއިން އެމެރިކާއަށް ފޮނުވި މުދަލުގެ މިންވަރު މަތިވެފައި ވަނީ 5.4 އިންސައްތަ އިން ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި އެމެރިކާއަށް ފޮނުވި މުދަލުގެ އަދަދު 19.3 އިންސައްތައިން އިތުރު ވެފައިވާކަން ކަސްޓަމްސް އިން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން މިދިޔަ އަހަރާއި މިއަހަރުގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް އިންސައްތައިން އަޅުވާ ކިޔައިފައި ވީނަމަވެސް، ސީދާ އަދަދުތަކެއް ހާމަ ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެއާއެކު ކަސްޓަމްސް އިން ތަފާސް ހިސާބުތައް އާންމު ކޮށްފައި ވަނީ އެ ޗައިނާގެ ފައިސާ ކަމަށްވާ ޔުއާން އިންނެވެ.

އެމެރިކާއާއި ޗައިނާއިން އެކަކު އަނެކަކުގެ މުދަލުން ނަގަން ނިންމާފައިވާ "ބޮޑު ޓެކްސް" ނަގަން އަންނަ ޖުލައި މަހު ނަގަން ފެށުމާއެކު ދެ ގައުމުގެ ވިޔަފާރީއަށް އިތުރު ހީނަރު ކަމެއް އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ބެލެވޭ ގޮތުގައި ޗައިނާއިން ޖޫން މަހުގެ ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތުގެ "ޕްރިލިމިނަރީ" ޑާޓާ ޖުލައި 13 ގައި ރިލީސް ކުރާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް