އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ދުނިޔެ - އިސްރާއީލްގެ ޖަރީމާ

ފަލަސްތީނުގެ ގައިދީންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އިސްރާއީލުން ހުއްޓުވައިފި

  • ދޭން ޖެހޭ އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރެއް ނުދޭ
  • އިސްރާއީލަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތައް ވަނީ އަމާޒުވެފައި

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
arushams

ކ. މާލެ 3 ޖުލައި 2018 | އަންގާރަ 10:48 2,211

ފަލަސްތީނުގެ ހަތިޔާރު ނެތް އާންމުން އިސްރާއީލް ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި - އޭޕީ

އިސްރާއީލުން ނުހައްގުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ ޚަރަދު ބެލެހެއްޓުމަށް، ފަލަސްތީނުގެ އާންމުންދޭ ފައިސާގެ އެހީ، އެކަމަށް ބޭނުން ނުކުރުމަށް އިސްރާއީލުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގަރާރާ ގުޅިގެން އިސްރާއީލުން ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ހައްޔަރީންނަށާއި އެ މީހުންގެ އާއިލާއަށް ދޭން ޖެހޭ އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރެއް ނުދީ ހިފަހައްޓާފައެވެ. އެ އާއިލާތަކަށްދޭ ފައިސާގެ އަދަދު އިންތިހާއަށް މަދުކޮށްފައިވާއިރު، އިސްރާއީލުން މަރަމުން ގެންދާ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އެ ބަޖެޓުން ދޭން ކަޑައަޅާފައިވާ ފައިސާގެ އަދަދު ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ކުޑަކޮށްފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިއުން ވަނީ އިސްރާއީލަށް އަމާޒުވެފައިވާއިރު އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ތިބި ގާނޫނީ ވަކީލުން ވެސް ވަނީ އިސްރާއީލްގެ އެ އަމަލު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުށްވެރި ކޮށްފައެވެ. އެ ވަކީލުން ބުނީ ކުރީގެ ގަވާއިދުގައި ވާގޮތުން ވަރަށް ފަސޭހައިން އެ ފައިސާ ފަލަސްތީނުގެ ހައްގުވެރިންނަށް ލިބިގެން ދިޔަ ކަމަށާއި އަލަށް ފާސްކުރި ގަރާރުހަމައެއް ލަމައެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އެ ވަކީލުން ބުނީ އިސްރާއީލުން ދަނީ ފާޅުގައި ފަލަސްތީނުން "ވައްކަން" ކުރަމުން ކަމަށެވެ.

އިސްރާއީލުން އެ ގަރާރު ފާސްކޮށްފައިވާއިރު އެމެރިކާ އިން ވެސް ފަލަސްތީނަށްދޭ އެހީގެ ބޮޑު ބައެއް ވަނީ ކަނޑާލާފައެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ފަލަސްތީނު ހިންގުމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ނުކުޅެދިފައެވެ. ހަމައެއާ އެކު އިސްރާއީލްގެ އެ ނިންމުން ނިންމި ދުވަހަކީ ފަލަސްތީނަށް ދޭ އެހީ ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ވެސް އިއުލާންކުރި ދުވަހެވެ.

އިސްރާއީލްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބޭ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް އިސްރާއީލުން ފައިސާ ޚަރަދު ނުކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދެނީ ފަލަސްތީނުގެ އާންމުންނާއި އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުންނެވެ. އެ ފައިސާ އިސްރާއީލުން ނަގަނީ އެއީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ނަގާ "ޓެކްސްއެއް" ކަމަށް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް