އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ދުނިޔެ - ޔަމަން ހަނގުރާމަ

ޔަމަނުގެ ހުދެއިދާގެ ބަދަރަށް، އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ ބޯޓްތައް

  • އެހީ ފޯރު ކޮށްދޭ ބޯޓު ފަހަރު ބަދަރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
  • ބަދަރު ކުރި 6 ބޯޓެއްގެ މުދާ ދަނީ ބާލަމުން
  • ބަދަރު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް 7 ބޯޓެއް އެދިފައި އެބައޮތް

އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
@arushams

ކ. މާލެ 30 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 08:57 1,010

ހުދައިދާގެ ބަދަރާ ކައިރިކޮށްފައިވާ ބޯޓުތަކެއް - ޔޫޓިއުބް

ސައުދީއާއި ޔޫއޭއީ އިސްވެ އުފައްދާފައިވާ އަސްކަރީ ކޯލިޝަނުގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ޔަމަނުގެ ހުދައިދާއަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދޭންއައި ބޯޓުފަހަރަށް ބަދަރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފިއެވެ.

ކޯލިޝަނުން ބުނީ ފާއިތުވި ސައުވީސް ގަޑިއިރު، އެ ސަރަހައްދަށް އައުމަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ ހަތަރު ބޯޓަކަށް ބަދަރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފާވައި ކަމަށެވެ. އަދި މިވަގުތު ވެސް ބަދަރުކޮށްފައިވާ ހަ ބޯޓުން މުދާތައް ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި ހަތް ބޯޓެއް ފަޅުން ބޭރުގައި ހުއްދައަށް މަޑު ކޮށްގެން އެބައޮތް ކަމަށެވެ.

ކޯލިޝަނުން ދަނީ ހުދައިދާއަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން އަންނަ ބޯޓް ފަހަރުތަކަށް ޔަމަނުގެ ސަރުކާރާއި ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ ހޫތީން ހުރަސް އަޅަމުންދާ ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. ކޯލިޝަނުން ބުނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން އައި "ވޮލަންޓެ" ނަމަކަށް ކިޔާ ބޯޓެއް 39 ދުވަސް ވަންދެން ހޫތީ ހަނގުރާމަ ވެރިން ހިފަހައްޓާފައިވާއިރު "ގްރޭޓް ކޭ" ނަމަކަށް ކިޔާ ބޯޓެއް 69 ދުވަސް ވަންދެން ވަނީ ހިފަހައްޓާފައި ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް