ހޮނިހިރު 20 ޖުލައި 2019
06 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 17
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ދުނިޔެ - ނައިޖީރިޔާ

އަބާޗާ ނައިޖީރިއާ އިން ލޫޓުވި ފައިސާ ފަގީރުންނަށް ބަހަން ނިންމައިފި

  • އަބާޗާ ވަގައް ނެންގެވި ފައިސާގެ ތެރެއިން ބަހަން ނިންމާފައިވަނީ ތިންސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރު

ރާއްޖެ އެމްވީ
raajjemv

ކ. މާލެ 29 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 21:17 7,968

ނައިޖީރިއާގެ ކުރީގެ ޚުދުމުޚުތާރު ވެރިޔާ ސަނީ އަބާޗާ - ދަނިއުސްނައިޖީރިއާ.ކޮމް

ނައިޖީރިއާގެ ކުރީގެ ޚުދުމުޚުތާރު ވެރިޔާ ޖެނެރަލް ސަނީ އަބާޗާ ގައުމުން ލޫޓުވި ފައިސާ އެ ނައިޖީރިއާގެ ފަގީރުންނަށް ބެހުމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

އަބާޗާ ވަގައް ނެންގެވި ފައިސާގެ ތެރެއިން ބަހަން ނިންމާފައިވަނީ ތިންސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

1990 ގެ އަހަރު ތަކުގެ ތެރޭގައި އަބާޗާގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ގައުމު އޮތް އިރު ލޫޓުވި ފައިސާގެ ބައެއް ނައިޖީރިއާގެ ތިން ލައްކަ ގޭބިސީ އަކަށް ބެހުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ގޭބިސީއަކަށް މަހަކު ސާދަ ޑޮލަރު ލިބޭނެއެވެ.

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓުން ފައިސާ ބަހާނަމަ މި ފައިސާ ބަހާ ނިމޭނީ ހަ އަހަރުގެ މުއްދަތެއްގައެވެ.

1993 ވަނަ އަހަރުން 1998 ށް ނައިޖީރިއާގެ ވެރިކަމުގައި އަބާޗާ ހުންނެވި އިރު ވަގައް ނެންގެވި އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން މި ހޯދުނު ފައިސާއަކީ ޖުމްލަ އަދަދުގެ ބައިކުޅަ ބައެއް ކަމަށް ވެއެވެ.

ނައިޖީރިއާގެ މިހާރުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ބުޚާރީ ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް 2015 ވަނަ އަހަރު ކުރެއްވި ކެމްޕޭންގައި އަބާޗާ ވަގައް ނެންގެވި ފައިސާ އަނބުރާ ހޯއްދަވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެ ވަޑައިގަތެވެ.

އަބާޗާ ލޫޓުވި ފައިސާ ރައްކާކޮށްފައި ހުރި އެއްތަނަކީ ސްވިޒަލޭންޑެވެ. ސްވިޒަލޭންޑުން ވަނީ އޭގެ ތެރެއިން އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރު ފާއިތުވި ދިހަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބައިބަޔަށް ނައިޖީރިއާ ސަރުކާރަށް ރައްދުކޮށްފައެވެ.

ސްވިޒަލޭންޑުން ފައިސާ ރައްދުކުރަމުން ދިޔައީ ހަރުކަށި ޝަރުތުތަކެއްގެ މަތިން އެތިއެތި ކޮޅުން ކަމަށްވެއެވެ. އެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި އެ ފައިސާ ފަގީރުންނަށް އެހީވުމަށް ބޭނުން ކުރުމާއި، އަދި ފައިސާ ބޭނުން ކުރަމުންދާ ގޮތް ވާލްޑް ބޭންކުން ބަލަމުން ގެންދިއުން ހިމެނެއެވެ.

މިހާރު އަނބުރާ ރައްދުކޮށްފައިވާ ފައިސާ ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު ބޭނުން ކުރަމުން ދާކަން ސާބިތުކޮށް ނުދީފިނަމަ ބާކީ ހުރި ފައިސާ އަނބުރާ ދިނުމަކީ ދަތިކަމަކަށް ވާނެ ކަމަކަށްވާނެ ކަމަށް ސްވިޒަލޭންޑުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެއީ ފައިސާ އަނެއްކާ ވަގައް ނެގުމުގެ ފުރުސަތު ނުދިނުމަށް ކަމަށްވެސް ސްވިޒަލެންޑުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް