ބުދަ 17 ޖުލައި 2019
03 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ދުނިޔެ - އުތުރު ކޮރެއާ - އެމެރިކާ

އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ދެކުނު ކޮރެއާ އާއި ޖަޕާނަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށްޓަވާނެ

  • އެމެރިކާ އިން ވަނީ ދެކުނު ކޮރެއާ އާއި އެކު ބާއްވަމުންދާ އަސްކަރީ ތަމްރީންތައް ސަސްޕެންޑުކޮށްފައި
  • ޖަޕާނާއި ދެކުނު ކޮރެއާ އަކީ ޓްރީޓީ އެއްގެ ތެރެއިން، އެމެރިކާ އާއި ސަލާމަތީ އެކި ކަންކަމުގައި ގުޅުން އޮންނަ ދެގައުމު

އަހުމަދު އަނޫޝު
IamAhmedAnoosh

ކ. މާލެ 28 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 16:49 1,689

އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު މެޓިސް - އޭއެފްޕީ

އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ދެކުނު ކޮރެއާ އާއި ޖަޕާނަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށްޓަވައިފިއެވެ. 

އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު އެމެރިކާ އާއި ގާތް ރަހްމަތްތެރި އިރުމަތީ އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާއިރު، އެމެރިކާ އިން ވަނީ ދެކުނު ކޮރެއާ އާއި އެކު ބާއްވަމުންދާ އަސްކަރީ ތަމްރީންތައް ސަސްޕެންޑު ކޮށްފައެވެ. އެ އަސްކަރީ ތަމްރީންތައް އެމެރިކާ އިން ސަސްޕެންޑު ކުރީ އެއީ އުތުރު ކޮރެއާ ހިތް ހަަމަ ނުޖެހޭ ކަމަކަށް ވާތީއެވެ. ދެކޮރެއާ ސަރަހައްދަށް ސުލްހަ ގެނައުމަަށާއި އަދި އުތުރު ކޮރެއާ އިން ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރުގެ ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން، ސިންގަޕޫރުގައި ޖޫން 12 ގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އާއި އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން އުން ވަނީ ތާރީޚީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައެވެ. 

އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ޖިމް މެޓިސް ޗައިނާ އަށް ކުރެއްވި ދެ ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެންދުުރު ދެކުނު ކޮރެއާ އަށް ވަޑައިގެންނަވާނެއެވެ. ދެކުނު ކޮރެއާގެ އިސް އޮފިޝަލުންނާ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް ފަހު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ޖިމް މެޓިސް ޖަޕާނަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

ޖަޕާނާއި ދެކުނު ކޮރެއާ އަކީ ޓްރީޓީ އެއްގެ ތެރެއިން، އެމެރިކާ އާއި ސަލާމަތީ އެކި ކަންކަމުގައި ގުޅުން އޮންނަ ދެގައުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރައީސް ޓްރަމްޕް އާއި އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރުގެ މަޝްވަރާތަކުގެ ސަބަބުން، ޖަޕާނާއި އަދި ދެކުނު ކޮރެއާ އާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކަށް ލޮޅުމެއް އައިސްދާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް