ބުދަ 24 ޖުލައި 2019
10 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވޫޑް

ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ޖޯނަސް އެންގޭޖް ކުރަނީތަ؟

  • އެންގޭޖްވުމަށް ރާވާފައިވަނީ އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ފަހުކޮޅު
  • ނިކްގެ އިންޑިއާ ދަތުރަކީ ވެސް ޕްރިޔަންކާ ރާވާފައިވާ ދަތުރެއް

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 28 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 10:50 2,237

ނިކް އާއި ޕްރިޔަންކާ ރޭނަގޑުގެ ކެއުމަކަށް ދަނީ - ޓްވިޓަރ

މިވަގުތު އިންޑިއާގެ ގޯއާގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދާ ބޮލީވޫޑް އަދި ހޮލީވޫޑްގެ ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި އެމެރިކާގެ ލަވަކިއުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް އެންގޭޖްކުރަން އުޅޭ ކަމުގެ ޚަބަރުތައް ފެތުރެން ފަށައިފިއެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް އެންގޭޖް ކުރުމަށް ރާވާފައި ވަނީ އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ނުވަތަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ކުރީކޮޅެވެ.

ނިކްގެ އިންޑިއާ ދަތުރަކީ ވެސް ޕްރިޔަންކާ ރާވާފައިވާ ދަތުރެއް ކަމަށާއި އެއީ ނިކްއަށް ޕްރިޔަންކާގެ އާއިލާއާ ބައްދަލުކޮށްދިނުމަށް ރޭވި ދަތުރެއް ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ. އަދި މި ދެ މީހުން ސިއްރުން އެކަކު އަނެކަކަށް އެންގޭޖް ވެފައިވާ ކަމަށް ވާހަކަ ދެކެވެން ވަނީ ފަށާފައެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާގައި މި ދެތަރިން ޑޭޓަށް ދިޔައިރު ދެ މީހުންގެ އަތުން ވެސް އެއްވައްތަރުގެ ރަން އަނގޮޓި ފެނިފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ހުކުރު ދަވަހުގެ ރޭ "ޑިނާ ޑޭޓް" އަށް ދިޔައިރު މި ދެތަރިން އަތުގުޅައިގެން ދިޔަ މަންޒަރު ފެނިފައި ވެއެވެ. މި ޑިނާގައި ޕްރިޔަންކާގެ މަންމަ މަދޫ ޗޯޕްޅާ ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

ނިކްއާ ބެހޭ ގޮތުން އިންޑިއާގެ ނޫހަކުން ސުވާލު ކުރުމުން މަދޫ ބުނެފައި ވަނީ ނިކްއާ މެދު އެއްޗެއް ބުނަން އަދި މާއަވަސް ކަމަށެވެ. އެމީހުން ދިޔައީ ރޭގަނޑުގެ ކެއުމަކަށް ކަމަށާއި އެ ޑިނާގައި ނިކް ވެސް ބައިވެރިވި ކަމަށެވެ. އެތާގައި އޭނާ ނުދަންނަ ގިނަ މީހުން ތިބުމުގެ ސަބަބުން ނިކް ވާހަކަދައްކަން ފުރުސަތު ނުލިބުނު ކަމަށް މަދޫ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މިއީ އޭނާ ނިކް އާއި ދިމާވި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް މަދޫ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު ނިކް ވަނީ އޭނާގެ އާއިލާގެ މީހެއްގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާއަށް ޕްރިޔަންކާ ގޮވައިގެން ގޮސްފައެވެ.

އެ ހަފްލާގެ ތެރެއިން ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް އާއިލާ ވަނީ ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް