ބުދަ 17 ޖުލައި 2019
03 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ފަންނޭ ޚާންގައި އައިޝްވަރިއާ އާއި އެކު ބިޔޯންސޭގެ ކޮރިއޯގްރާފަރު

  • ގެޓްސޮން ވަނީ ބިޔޯންސޭ، ރިހާނާގެ އަދި ޖެނިފާ ލޮޕޭޒްގެ އާއި އެކު މަސައްކަތް ކޮށްފަ
  • ގެޓްސަން މި ފިލްމްގެ ދެ ލަވައެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 27 ޖޫން 2018 | ބުދަ 03:28 2,649

އައިޝްވަރިޔާ އާއި ގެޓްސަން - ޓްވިޓަރ

ލީޑް ރޯލުން އަނިލް ކަޕޫރާއި އައިޝްވަރިޔާ ރާއީގެ އިތުރުން ރާޖްކުމާރު ރާއޯ ފެނިގެން ދާ "ފަންނޭ ޚާން" ގައި މަޝްހޫރު ކޮރިއޯގްރާފަރު ފްރޭންކް ގެޓްސޮން އާއިއެކު ނަށާ ވީޑިއޯއެއް އާންމު ވެއްޖެއެވެ.

ގެޓްސޮން ވަނީ އެމެރިކާގެ ޕޮޕް ސްޓާރުން ކަމަށްވާ ބިޔޯންސޭ، ރިހާނާގެ އިތުރުން ޖެނިފާ ލޮޕޭޒްގެ އާއި އެކު މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.

ގެޓްސަން މި ފިލްމްގެ ދެ ލަވައެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމު ވެފައިވާ ފޮޓޯ ތަކާއި ވީޑިއޯތަކުގައި އޭޝް ފެނިގެންދަނީ ގެޓްސަން އާއި އެކު ވަރަށް ގަޔާވެގެން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މަންޒަރެވެ.

އަތުލް މަންޖްރެކަރު ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މި ފިލްމް ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާރ ދައްކަލާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު އެވެ.

އަންނަ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު ފިލްމު ރިލީޒްކުރާއިރު މި ފިލްމަކީ އަތުލްގެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަނެވެ.

ރާކޭޝް އޯމްކާރާ މެހެރާ ޕްރޮޑިއުސްކުރާ މި ފިލްމުގެ ވާހަކަ ބިނާކޮށްފައި ވަނީ ކާމިޔާބު ލަވަކިޔުންތެރިއަކަށް ވުމުގެ ހުވަފެން ދެކެމުން އަންނަ ޒުވާނެއްގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދިނުމަށް އޭނާގެ ބައްޕަ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ މައްޗަށެވެ.

އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ މިފިލްމުން ފެނިގެންދަނީ މިއުޒިކް ސެންސޭޝަނެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް