އަންގާރަ 18 ޖޫން 2019
02 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:38
ދުނިޔެ - މެކްސިކޯ އިންތިޚާބު

ކެންޑިޑޭޓަކު މަރާލި މައްސަލައެއްގައި މެކްސިކޯގެ ސިޓީއެއްގެ ހުރިހާ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

  • ސިޓީގެ ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރީ ސްޓޭޓް ފުލުހުން ގޮސް
  • ޖުލައި 1ގެ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް ހަމަނުޖެހުން ވަނީ ބޮޑުވެފައި

މިއުވާން މުހައްމަދު
Miuvaan

ކ. މާލެ 26 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 20:54 13,532

ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ފުލުހުން - އެމްއެންޑީއެފް

އަންނަ މަހު 1 ވަނަ ދުވަހު މެކްސިކޯގައި ބާއްވާ އިންތިޚާބުތަކުގައި އޮކަމްޕޯ ޓައުންގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރެއްވި ކެންޑިޑޭޓަކު މަރާލި މައްސަލައެއްގައި އެރަށުގެ ހުރިހާ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މެކްސިކޯގެ މިކޮއަކާން ސްޓޭޓްގެ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނީ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރެއްވި ފެރްނާންދޯ އެންހެލެސް ހުއާރެޒްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އެރަށުގެ 28 ފުލުހުން ހައްޔަރުކުރީ ކެންޑިޑޭޓްގެ މަރަށް ފަހު އެހެން މައްސަލައެއްގައި އެރަށަށް ދިޔަ ސްޓޭޓް ފުލުހުންނަށް އެރަށުގެ ފުލުހުން ހުރަސް އެޅުމުން ކަމަށެވެ. އެހެން މައްސަލައެއްގައި ސްޓޭޓް ފުލުހުން އޮކަމްޕޯއަށް ދިޔުމުން އެރަށުގައި ތިބި ފުލުހުން ވަނީ ވައިގެ ތެރެއަށް ބަޑިޖަހައި، ސްޓޭޓް ފުލުހުންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސް އަޅާފައެވެ. އަދި ކެންޑިޑޭޓްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އެމީހުންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކަމަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނީ މިމައްސަލަ ތަހުޤީޤުކުރުމަށް ފަހުއެވެ. 

މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރެއްވި ހުއަރޭޒް މަރާލާފައި ވަނީ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހެނދުނު ކާކުކަން ނޭނގޭ މީހަކު ބަޑިން ހަމަލާދީގެންނެވެ. އަދި އޮކަމްޕޯއަށް ސްޓޭޓް ފުލުހުން ދިޔައީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ. 

ޖުލައި 1 ގައި މެކްސިކޯގައި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ އިތުރުން ފެޑެރަލް، ސްޓޭޓް އަދި މުނިސިޕަލް އިންތިޚާބުތަކެއް ބާއްވާނެއެވެ. 

ހުއަރޭޒްއަކީ މިކޮއަކާންގައި 24 ގަޑިއިރުތެރޭ މަރާލެވުނު ދެ ވަނަ ސިޔާސީ ބޭފުޅާއެވެ. ހުއަރޭޒް މަރާލުމުގެ ކުރިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު އަގުލީލާ ސިޓީގެ މޭޔަރކަމަށް ވާދަކުރި އޮމަރް ގޮމޭޒް ލޮކަތޭރޯގެ ގަޔަށްވެސް ވަނީ ބަޑި ޖަހާ މަރާލާފައެވެ. މެކްސިކޯގެ މިއިންތިޚާބާއި ދިމާކޮށް މިހާތަނަށް 100 އަށްވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ވަނީ މަރާލާފައެވެ. ގޭންގް ހަމަނުޖެހުން ބޮޑު މެކްސިކޯގައި ސިޔާސީ ފަރާތްތައް މެރުމަކީ އާއްމު ކަމެކެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް