ބުރާސްފަތި 18 ޖުލައި 2019
04 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 15
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވޫޑް

ފަންނޭ ޚާންގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ރިލީޒް ކޮށްފި

  • ފިލްމް ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ދައްކަލާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 26 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 14:55 1,889

ފަންނޭ ޚާން ގެ ފޯސްޓަރ - ޓްވިޓަރ

ލީޑް ރޯލުން އަނިލް ކަޕޫރާއި އައިޝްވަރިޔާ ރާއީގެ އިތުރުން ރާޖްކުމާރު ރާއޯ ފެނިގެން ދާ "ފަންނޭ ޚާން" ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ދައްކާލައިފިއެވެ.

އަތުލް މަންޖްރެކަރު ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މި ފިލްމް ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ދައްކަލާފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު އެވެ.

އަންނަ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ މި ފިލްމަކީ އަތުލްގެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަނެވެ.

ރާކޭޝް އޯމްކާރާ މެހެރާ ޕްރޮޑިއުސްކުރާ މި ފިލްމުގެ ވާހަކަ ބިނާކޮށްފައި ވަނީ ކާމިޔާބު ލަވަކިޔުންތެރިއަކަށް ވުމުގެ ހުވަފެން ދެކެމުން އަންނަ ޒުވާނެއްގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދިނުމަށް އޭނާގެ ބައްޕަ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ މައްޗަށެވެ.

މި ފިލްމް ގައި އަނިލް ކަޕޫރު ފެނިގެން ދަނީ އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅުގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހަދައި ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ބައްޕައެއްގެ ރޯލުންނެވެ.

އައިޝްވަރިޔާ ރާއީ މިފިލްމުން ފެނިގެންދަނީ މިއުޒިކް ސެންސޭޝަނެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އަދި ރާޖް ކުމާރު ރާއޯ ފެނިގެންދަނީ އައިޝްވަރިޔާ ދެކެ ވަރަށް ގަޔާވެގެން އުޅޭ މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

"ފަންނޭ ޚާން" މިފިލްމަކީ 1999 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "ތާލް" އަށް ފަހު އޭޝް އާއި އަނިލް އެކުގައި ފެނިގެންދާ ފުރަތަމަ ފިލްމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް