ހޯމަ 22 ޖުލައި 2019
08 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ދުނިޔެ - ޒިމްބާބްވޭގެ މަސްރަހު

ޒިމްބާބްވޭގެ އެއްޗެއް ގޮއްވާލި ހާދިސާގައި އަނިޔާވި 2 މީހުން މަރުވެއްޖެ

  • 49 މީހަކު ޒަޚަމްވި
  • ބައެއް މީހުންގެ ޙާލު އަދިވެސް ސީރިއަސް
  • ޒިމްބާބްވޭގެ 2 ނައިބު ރައީސުން ޒަޚަމްވި

މިއުވާން މުހައްމަދު
Miuvaan

ކ. މާލެ 26 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 02:17 2,070

ޙާދިސާގައި އަނިޔާވި ސިފައިންގެ މީހަކަށް ފަރުވާ ދޭން ގެންދަނީ - ރޮއިޓަރސް

ރޮބަރޓް މުގާބޭގެ ވެރިކަމަށްފަހު ޒިމްބާބްވޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބާއި ދިމާކޮށް ރައީސް އެމަރސަން ނަންގަގްވާ ބޭއްވި ކެމްޕޭން ރެލީއެއްގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެއްޗެއް ގޮއްވާލި ހާދިސާގައި އަނިޔާވި 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެކަމަށް އެޤައުމުގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފިއެވެ. 

މަރުވި 2 މީހުންގެ ނަން ހާމަކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް، އޭގެތެރެއިން އެކަކީ ނައިބު ރައީސް ކޮންސްޓަޓީނޯ ޗިވެންގާގެ އަރިސް މީހެއްކަމަށްވެއެވެ. ޗިވެންގާއާއި ޒިމްބާބްވޭގެ އަނެއް ނައިބު ރައީސް ކެމްބޯ މޮހާދީވެސް ވަނީ މި ހާދިސާގައި ޒަޚަމްވެފައެވެ. 

ޒިމްބާބްވޭގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ސިޓީކަމަށްވާ ބުލަވަޔޯގެ ވައިޓް ސިޓީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ހިނގި މިޙާދިސާގައި 49 މީހަކު ޒަޚަމްވެފައިވާއިރު، ހާލު ދެރަ ބައެއް މީހުން އަދިވެސް ތިބީ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެކި ވަރުގެ އަނިޔާތައް ލިބުނު ސަރުކާރުގެ އިސް 8 އޮފިޝަލަކު ހިމެނެއެވެ. 

ރައީސް ނަންގަގްވާ ވިދާޅުވީ އެއްޗެއް ގޮވާފައިވަނީ އެމަނިކުފާނާއި ވަރަށް ކައިރިންކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެމަނިކުފާނުގެ "ވަގުތު އަދި ނުޖެހޭ" ކަމަށެވެ. ނަންގަގްވާ ވިދާޅުވީ މިއީ ސީދާ ޖުލައި 30 ގައި ބާއްވާ އިންތިޚާބާއި ދިމާކޮށް ދިން ހަމަލާއެއްކަމަށެވެ. މިއީ ބުލަވެޔޯގައި ނަންގަގްވާ ބޭއްވި ފުރަތަމަ ކެމްޕޭން ރެލީއެވެ.

އިންތިޚާބުން ނަންގަގްވާ މޮޅުވާނެކަމަށް ބެލެވޭއިރު އެމަނިކުފާނާއި އިދިކޮޅަށްވެސް ވަރަށް ވަރުގަދަ ކެމްޕޭނެއް ކުރިއަށް ދެއެވެ. ޚާއްސަކޮށް ވެރިކަންކުރާ ޒާނޫ-ޕީއެފް ޕާޓީގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން އެޕާޓީގެ ތެރޭގައި ތިބި ކުރީގެ ރައީސް މުގާބޭއަށް ތާޢީދުކުރާ މީހުންނަކީވެސް މިފަހަރު ނަންގަގްވާއަށް ކުރިމަތިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ހުރަހަކަށްވާނެއެވެ. 

މިހާދިސާ ހިނގާފައިވާ ބުލަވެޔޯއަކީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ތާޢީދު ބޮޑު ސިޓީއެކެވެ. 

މަންޒަރު ދުށް ބައެއް މީހުންނާއި ހަވާލާދީ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ގޮވާފައިވަނީ ކޮންމެވެސް މީހަކު އެއްލި ގްރެނޭޑެކެވެ. މިޙާދިސާގެ ޒިންމާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އުފުލާފައިނުވާއިރު ޒިމްބާބްވޭގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ މިހާދިސާ ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް