ބުރާސްފަތި 18 ޖުލައި 2019
04 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 15
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ދުނިޔެ - ތުރުކީގެ އިންތިޚާބު

ތުރުކީގެ އިންތިޚާބު: އޮރްދޮޣާން ކާމިޔާބީ އިއުލާނުކުރައްވައިފި

  • ވޯޓްލުމުގެ ހައްގުލިބިފައިވާ މީހުންގެ %87 ވޯޓްލީ
  • އޮރްދޮޣާންއަށް %53 ލިބިވަޑައިގެންފައިވޭ
  • އެންމެ ވާދަވެރި ކެނޑިޑޭޓަށް ލިބިވަޑައިގަތީ %31

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 25 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 01:50 5,290

24 ޖޫން 2018 ގައި ތުރުކީގައި ބޭއްވި އިންތިޚާބުގައި އޮރްދޮޣާނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމަށް ސަޕޯޓަރުން މަގުތަކުގައި އުފާފާޅުކުރަނީ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ތުރުކީގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން ފުރަތަމަބުރުން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވިފައިވާކަމަށް ގަބޫލުކުރެއްވޭކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އޮރްދޮޣާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ވޯޓްގެ ބޮޑުބައެއް ގުނާ ނިމިފައިފައިވާއިރު އޮރްދޮޣާންއަށް %53 ލިބިވަޑައިގެންފައިވާއިރު އެންމެ ގާތުން ވާދަކުރެއްވި ވާތުފިޔައިގެ މެދުމިނުގެ މުހައްރަމް އިންޝީއަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވަނީ %31 އިންސައްތައެވެ.

ނަމަވެސް މި އަދަދުތަކާއިމެދު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޚިޔާލު ތަފާތުއިރު އެ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ އަދިވެސް އެތައް ވޯޓެއް ނުގުނާ އެބަހުރިކަމަށެވެ.

އޮރްދޮޣާން ވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހު ކުރިޔަށްދިޔަ ގާނޫނުހަދާ މަަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައިވެސް އެ މަނިކުފާނުގެ އޭކޭ ޕާޓީއާއި ގުޅިފައިވާ ކޯލިޝަނުން ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދާފައިވާކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ދައުލަތުގެ މީޑިއާ، އަނަދޮލޫއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓްގެ %96 ގުނާ ނިމިފައިވާއިރު ރައީސް އޮރްދޮޣާންގެ އޭކޭ ޕާޓީއަށް %43 ވަނީ ލިބިފައެވެ. އިދިކޮޅު މައި ޕާޓީ،ސީއެޗްޕީއަށް ލިބިފައިވަނީ %23 އެވެ.

ކުރުދީންނަށް ތާއީދުކުރާ އެޗްޑީޕީއިންވެސް 10 އިންސައްތަ ވޯޓް ހޯދައި މަޖިލީހުގެ ގޮނޑިތަކެއް ދަނީ ބަލަމުންނެވެ. މިކަން ވެގެންދާނީ އޮރްދޮޣާނާއި އެމަނިކުފާނުގެ ބައިވެރިން ކަމަށްވާ އެމްއެޗްޕީއަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދުމަށް ދިމާވާނެ ގޮންޖެހުމަކަށެވެ.

ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ބުނާގޮތުގައި ވޯޓްލީ ނިސްބަތް ހުރީ %87 ގައެވެ.

ތުރުކީއަށް 2016 ވަނަ އަހަރު ގެންނަން އުޅެ ނާކާމިޔާބުވި ބަޣާވާތަށްފަހު އަދިވެސް އެގައުމުގައި އޮތީ ކުއްލިހާލަތު އިއުލާނުކުރެވިފައެވެ.

މި އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ކުރިން ރޭވިފައި އޮތީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ނަމަވެސް އިންތިޚާބު އަވަސްކުރެއްވުމަށް ނިންމެވީ ރައީސް އޮރްދޮޣާނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް