raajjemv logo
ފަތުރުވެރިން
ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅުނު ފަތުރުވެރިއަކު ނިޔާވެއްޖެ
 
ރަސްދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނުއިރުވެސް ވަނީ މަރުވެފައި
 
މަރުވެފަިވަނީ ކެނެޑާގެ ފިރިހެނެއް
އަހުމަދު މުހުސިނު
2,442
ކ. މާލެ |
17 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 02:56
ފަތުރުވެރިންތަކެއް: ކެނެޑާ ފަތުރުވެރިއަކު ހޯމަ ދުވަހު ވަނީ ނިޔާވެފައި
ގޫގުލް

އއ ރަސްދޫ ކައިރިއަށް ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅުނު ފަތުރުވެރިއަކު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. 

ރާއްޖެ އެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ނިޔާވީ ކެނެޑާ ފިރިހިނެކެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިޔާ އޮފިޝަލް ފޯނު ނުނަންގަވާތީ ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދި ލިބޭ ގޮތް ނުވިނަމަވެސް ބައެއް މީޑިޔާތަކަށް ފުލުހުން ވަނީ ފަތުރުވެރިއަކު ޑައިވިނަށް ގޮސްއުޅެނިކޮށް މަރުވެފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޗުއްޓީއަކަށް އައިސްހުރި އެމީހާ ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ނިޔާވުމުން ރަސްދޫ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ އެވެ.

އެކަން ތަހުގީގް ކުރާ ކަމަށާއި އެކަން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ހޯމަދުވަހު ހަވީރު 4:30ހާއިރު ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
100%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް