ބުރާސްފަތި 20 ޖޫން 2019
04 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 16
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ސަނީ ލިއޯނީ އެޑްމިޓް ކޮށްފި

  • ހޮސްޕިޓަލުން ދަނީ ދެވެން ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު ފަރުވާ ދެމުން

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 13:44 18,038

ސަނީ ލިއޯނީ އޭނާގެ އާއިލާއާ އެކު - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ބޮލީވޫޑްގެ ތަރި ސަނީ ލިއޯނީ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ  11:30 ހާއިރު އުއްތަރަކާންދުގައި ހުންނަ ބްރިޖްސް ހޮސްޕިޓަލް ކާޝިޕޫރުގައި އޭނާ އެޑްމިޓްކޮށްފައި ވަނީ ގެސްޓްރޮއިންޓެރިޓިސް ވެގެންނެވެ.

ސަނީގެ ފަރުވާގެ ކަންކަން ބަލަމުންދާ ޑޮކްޓަރ މަޔާންކް އަގަރުވާލު ބުނެފައި ވަނީ އެ މީހުންނަށް ދެވެން ހުރި އެންމެ ރަގަޅު ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު ޑޮކްޓަރުން ބެލުމަށް ފަހު އޭނާގެ ހާލަތު ރަންގާޅު ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު ނުވަތަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ޑރ. މަޔާންކް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ސަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ ހުންވައްތަރުވެ ބަނޑުގައި ރިއްސާތީއެވެ. ޑޮކްޓަރު ބުނެފައި ވަނީ ސަނީގެ ބަނޑުގައި އިންފެކްޝަން ހެދިފައި ވަނީ ހޫނުގަދަ ދުވަހެއްގައި ދަތުރު ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

ސަނީ ބަލިވެފައި މިވަނީ އެމްޓީވީން ދައްކާ "ސްޕްލިޓް ވިލާ ސީޒަން 11" ޝޫޓް ކުރުމަށް އޭނާގެ ކޯ ހޯސްޓް ރަންޖީވް އާއި އަދި ޝޯގެ ބައިވެރިންނާ އެކު ރާމްނަގަރު، ނިނިތަލް ޑިސްޓްރިކްޓަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށެވެ.

ސަނީ ވަނީ ރާމްނަގަރުގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ޝެއާކޮށްފައެވެ. ކާޝިޕޫރަށް ގެނދިއުމުން ސަނީގެ ފޭނުން ވަނީ އޭނާ ދެކިލުމަށްޓަކައި ހޮސްޕިޓަލް ކައިރިއަށް ޖަމާވެފައެވެ.

ރާމްނަގަރުގައި ސަނީ ހުންނަނީ ރިސޯޓެއްގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް