އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވޫޑް

ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރުގެ ކައިވެނި އަންނަ ނޮވެމްބަރު 10 ގައި!

  • ކައިވެނި ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަހަކީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ދިހަ ވަނަ ދުވަހެއް
  • ހަފްލާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އިޓަލީ ނުވަތަ ބެންގަލޫރު

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 13:40 3,194

ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރު - ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ދީޕިކާ ޕަދުކޯން އާއި ރަންވީރު ސިންގް މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގައި ކައިވެނި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ދެ ފަރާތުގެ އާއިލާއިން މި ދެތަރިންގެ ކައިވެނި ކުރާނެ ރަނގަޅު ސާއަތެއް ވަރަށް ކުރިން ފެށިގެން ބެލުމަށް ފަހު ކައިވެނި ކުރުމަށް ދާދި ފަހުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަހަކީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުން މި ދެ ތަރިންގެ ކައިވެނިގެ ހަފްލާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އިޓަލީ ނުވަތަ ބެންގަލޫރު ނުވަތަ މި ދެތަނުގައި ކަމަށެވެ.

ކައިވެނީގެ ތައްޔާރީތައް ފަށާފައިވާއިރު ދިޕީކާ އާއި ރަންވީރު ވެސް ބޭނުން ވަނީ ކައިވެނީގެ ހަފްލާގެ ހުރިހާ ކަމެއް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ގެންދިއުމަށެވެ. އަދި މި ކައިވެޏަށް ދެ ފަރާތުގެ އާއިލާއިން ވެސް ދަނީ އަވަދިނެތި ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރު ވަނީ އެކުގައި ތިން ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ "ގަލިޔޯންކީ ރަސީލާ- ރާމް ލީލާ"، "ބަޖީރާއޯ މަސްތާނީ" އަދި ދާދި ފަހުން ކުޅުނު "ޕަދްމާވަތު" ހިމެނެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ބާރު ލިބޭ ގޮތަށް މި ދެ ތަރިން ދަނީ އެކަކު އަނެކެއްގެ ޕޯސްޓްތަކަށް ކޮންމެޓް ކުރަމުންނެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް