އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

ރޭސް3: ފަސް ދުވަހުން 132 ކްރޯޑް ހޯދައިފި

  • މި ފިލްމަކީ މިހާތަނަށް މިއަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމު

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 21 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 08:19 3,079

ސަލްމާން ޚާން - ޓުވިޓާ / ސްވިޒަލޭންޑް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމް "ރޭސް 3" އެޅުވިތާ ފަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 136.76 ކްރޯޑަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

"ރޭސް 3" ވެފައި ވަނީ މިއަހަރު ރިލީޒް ކުރި އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމުގެ ރެކޯޑް ހޯދަފައެވެ. އަދި ހަފްތާ ބަންދުގައި ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ އާމްދަނީ ލިބުނު ފިލްމްގެ ރެކޯޑް ވެސް ވަނީ އެ ފިލްމަށް ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ. އެ ފިލްމް ރިލީޒްކުރި ފުރަތަމަ ދުވަހު ފިލްމަށް ވަނީ 29.17 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ. އަދި ހަފްތާ ބަނަދުގައި އެ އަދަދު ވަނީ 106.47 ކްރޯޑް ރުޕީޒް އަށް އަރާފައެވެ.

"ރޭސް 3" ވެގެން ގޮސްފައި ވަނީ ވޭތިވެ ދިޔަ 10 އަހަރު ތެރޭގައި ނުކުތް ސަލްމާންގެ ފިލްމް ތަކުގެ ތެރެއިން ހަތަރު ވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބިގެންދިޔަ ފިލްމަށެވެ.

ސަލްމާންގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ތިން ފިލްމްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ސުލްތާން" ، ޓާއިގާ ޒިންދާހޭ، އަދި ބަޖްރަންގީ ބައިޖާން އެވެ.

މެއިން ރޯލުން ސަލްމާން ޚާންގެ އިތުރުން ޖެކުލީން ފޭނާންޑޭޒް، ބޮބީ ޑިއޯލް، އަނިލް ކަޕޫރު، ސާގިބް ސަލީމް އަދި ޑެއިޒީ ޝާހު ފެނިގެންދާ މި ފިލްމަކީ ރޭސް ފްރެންޗައިސްގެ 3 ވަނަ ފިލްމެވެ.

ކްރައިމް ތްރިލާ މި ފިލްމަކީ އާއިލާއެއްގެ ތެރޭގައި ޖެހޭ މައްސަލަތަކެއް ސަބަބުން އެ މީހުން ހިންގާ ޖަރީމާތަކެއް ދައްކުވައި ދޭ ފިލްމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް