ކ. މާލެ
|
19 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 21:45
އެމްޑީޕީގެ ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު
އެމްޑީޕީގެ ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު
ރާއްޖެއެމްވީ
ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018
އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަނީ ޔާމީން، ބޭރު ގައުމަކުން ނޫން: އަނަސް
 
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި ތަފާތު ކުރުންތައް ގެންގުޅޭ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ބުނޭ
 
އެކަމަކު މިހާތަނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާފައި ނުވާކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި
 
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނަނީ ބޭރު ގައުމުތަކުން ނުފުޒު ފޯރުވިޔަ ނުދޭނެ ކަމަށް

މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަނީ ބޭރު ގައުމުތަކުން ނޫން ކަމަށާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން މެދުވެރިކޮށް ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް އަނަސް އަބްދުއްސައްތާރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަނަސް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި މިހެން ވިދާޅުވީ ބޭރުގެ އެއްވެސް ގައުމަކުން ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު އަދި އެކޮމިޝަނުގެ ތަރުޖަމާނު އަހުމަދު އަކުރަމް ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ޗެނަލް 13ގެ ނިއުސްޓޯކް ޕްރޮގްރާމްގައި އަކުރަމް މިހެން ވިދާޅުވި ނަމަވެސް، އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އިންތިހާބާ ބެހޭ އެއްވެސް ކަމެއްގައި ބޭރުގެ ގައުމެއްގެ ނުފޫޒު މިހާތަނަށް އެ ކޮމިޝަނަށް އައިސްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

"އަޖައިބެއްވާ ނުވާނެތަ! އަހަރެމެން މިކިޔަނީ ގައުމުތަކުން ނުފޫޒެއް ފޯރުވާ ހާހަކައެއް ނޫނޭ! ޔާމީން ނުފޫޒު ފޯރުވާ ވާހަކައޭ! އޭނާ ތި ކޮމިޝަނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވިޔަ ނުދޭށޭ!" އަނަސް ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވެފައި އެވެ.

 

އަނަސް އެގޮތަށް ވިދާޅުވިއިރު، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ވަރަށް ގާތް ބޭފުޅެކެވެ. އޭނާ އެކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް މިއަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ 06 ވަނަ ދުވަހު އައްޔަންކުރި ދުވަހާ ހަމައަށް އޭނާއަކީ ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބޭފުޅެކެވެ. އަދި ޕީޕީއެމަށް މެމްބަރުން އިތުރު ކުރުމަށް މާލޭގެ މަގުތަކުގައި އެޕާޓީގެ ފޯމު ފުރުއްވަން އުޅުއްވި ބޭފުޅެކެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް