އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - ގައިދީން

ގައިދީންގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ގާނޫނީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އޮތީ ނިމުމުގެ މަރުހަލާގައި: އަޒްލީން

  • ދެތިން ސަތޭކަ ގައިދީންނަށް އަދަބު ލުއިކޮށްދެވޭނެ
  • މިހާރު ގާނޫނީ މަސައްކަތްވަނީ ނިމުމުގެ މަރުހަލާގަ
  • ތަފާތު އެކި ދާއިރާތަކުގެ ކޯސްތައް ހިންގާފައިވޭ

މުހައްމަދު ފަޒީން
phaxyn

ކ. މާލެ 16 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 11:36 1,250

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސްއިން ހިންގި ކޯސްތަކުގެ ދަސްވެނިންނަށް ސެޓްފިކޭޓް ހަވާލު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - މުހައްމަދު ފަޒީން

ގައިދީންނަށް އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ގާނޫނީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން މިހާރު ވަނީ ނިމުމުގެ މަރުހަލާގަ ކަމަށް ހޯމް އެފެއާރޒް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 

މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް (ކަރެކްޝަންސް)ގެ އިންސްޓިޓިއުޓް ފޮރ ކަރެކްޝަނަލް ސްޓަޑީޒްއިން ހިންގި ކޯސްތަކުގެ ދަސްވެނިންނަށް ސެޓްފިކެޓާއި މެޑަލް ދިނުމަށް އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކ. މާފުށީ ޖަލުގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ޖަލްސާގަ އެވެ.

 

އަޒްލީން ވިދާޅުވީ ދެ ތިން ސަތޭކަ ގައިދީންނަށް އަދަބު ލުއިކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެމަސައްކަތް މިހާރު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރަން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ ލަފާ އެކަމަށް ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަށާއި މިހާރު ގާނޫނީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ވަނީ ނިމުމުގެ މަރުހަލާގަ ކަމަށް އަޒްލީން ވިދާޅުވި އެވެ.

 

އެ ޖަލްސާގައި ވަނީ ކެރެކްޝަންސް އިން ހިންގި ކޯސްތަކުގައި ފާސްވި ގައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓް އަދި ހަޔަރ ޑިސްޓިންކްޝަން ހޯދި ގައިދީންނަށް ސެޓްފިކެޓާއި މެޑަލް ވެސް ދީފަ އެވެ.

 

ކަރެކްޝަންސްއިން ހިންގި ކޯސްތަކުގެ ތެރޭގައި ޤުރްއާނުގެ އުނގެނުމުގެ ކޯސްތަކާއި ފަހާ ކޯސްތަކާއި ސްޓާރޓިންގ އެގްރިކަލްޗަރ ކޯސްތަކާއި ހައުސް ވަޔަރިން އެންޑް އިލެކްޓްރިޝަން ކޯސްތަކުގެ އިތުރުން ކޮމްޕިއުޓަރ އެޕްލިކޭޝަން ފަދަ ކޯސްތައް ހިމެނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް