އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވިޑް

ސަލްމާންގެ އައި ފައުންޑް ލަވް އެންމެން ބެލުމަށް އެދިއްޖެ

  • އެންމެންވެސް އެ ރޮމޭންޓިކް ލަވަ އެންޖޯއި ކުރުމަށް ވަނީ އެދިފަ
  • ޖެކޮލިންގެ އާއި ސްލްމާން ގެ ގުޅޭ ކެމިސްޓްރީ ދައްކުވައިދޭ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 16 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 16:55 3,145

ރޭސް 3 ގެ ފޯސްޓަރ - ޓްވިޓަރ

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި " ރޭސް 3" ގައި ހިމެނޭ އައި ފައުންޑް ލަވް" ލަވަ ބެލުމަށް ބެލުންތެރިންގެ ކިބައިން ސަލްމާން އެދިއްޖެ އެވެ.

ސަލްމާންގެ އަމިއްލަ އަޑުން ކިޔާފައިވާ މި ލަވަ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ޝެއާކޮށް އެންމެންވެސް އެ ރޮމޭންޓިކް ލަވަ އެންޖޯއި ކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

 މި ހިތްގައިމު ލޯބީގެ ލަވައިގައި ޖެކޮލިން ފެނާންޑޭޒް އާއި ސަލްމާންގެ ގުޅޭ ކެމިސްޓްރީ ދައްކުވައިދޭ އެވެ.

ވިޝާލް މިޝްރާ މިއުޒިކް ހަދާފައިވާ މި ލަވައިގެ މަންޒަރު މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވަނީ ޖައްމޫ އަދި ކަޝްމީރު ގައެވެ.

"ރޭސް 3" ގައި ސަލްމާންގެ އިތުރުން ބޮބީ ޑިއޯލް އާއި ޖެކްލިން ފެނާންޑޭޒް އާއި ޑެއިޒީ ޝާހު، ސާޒިބް ސަލީމް އަދި އަނިލް ކަޕޫރް ފެނިގެން ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް