ބުރާސްފަތި 22 އޯގަސްޓު 2019
12 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ރިޔާސީ ބަޔާން ހުށަހެޅުއްވުމާއި މަޖިލިސް ހުޅުވުން ފެބްރުއަރީ 6 ގައި

  • ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް މިހާރު ވަނީ ސިޓީ ފޮނުވާފަ
  • ރައީސް ޔާމީން ރިޔާސީ ބަޔާން ދެއްވާނެ
  • ޖަލްސާތައް ފަށާއިރު، މަހުލޫފް އޮންނެވީ ޖަލުގައި

އަޒުމޫން އަހުމަދު
azmoon_ahmed

ކ. މާލެ 15 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 15:43 1,846

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ރައީސް ޔާމީން ރިޔާސީ ބަޔާން ދެއްވަނީ: އެމަނިކުފާނު ވަނީ އިދިކޮޅު މެންބަރުންނަށް "ތަމްބްސް ޑައުން" އެއް ދެއްވާފައި - ގޫގުލް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ފެބްރުއަރީ ހަ ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

ފެބްރުއަރީ ހަ ވަނަ ދުވަހު މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާ ބާއްވަން ނިންމައި، އެކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ މެންބަރުންނަށް މިހާރު ވަނީ ސިޓީ ފޮނުވާފަ އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި އޮންނާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރިޔާސީ ބަޔާނެވެ. އެއީ ގާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގޮތެވެ.

ގާނޫނު އަސާސީގެ 84 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވަނީ، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގައި ގައުމުގެ ހާލަތު ބަޔާންކޮށްދީ އަދި ގައުމުގެ ހާލަތު އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަށް ފެންނަ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ރިޔާސީ ބަޔާނެއް މަޖިލީހަށް އިއްވަންވާނެ ކަމަށެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމަށް ތިން އަހަރު ވެފައިވާއިރު، މީގެ ކުރިން ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް އެމަނިކުފާނު މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެންނެވި ތިން ފަހަރު ވެސް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން ވަނީ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އިހުތިޖާޖުކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާފަ އެވެ.

އެގޮތުން 2015 ވަނަ އަހަރު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވުމަށް ރައީސް ޔާމީން މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން އެމަނިކުފާނު ވަނީ އިދިކޮޅު މެންބަރުންނަށް "ތަމްބްސް ޑައުން" އެއް ދެއްވާފަ އެވެ. އަދި ޕީޕީއެމްގެ މެންބަރުންނަށް "ތަމްބްސް އަޕް" އެއް ވެސް އެމަނިކުފާނު ދެއްވި އެވެ.

މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް ފަށާއިރު، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފު ގެންދަވަނީ 10 މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒް ކުރައްވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް