ބުރާސްފަތި 20 ޖޫން 2019
04 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 16
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:39
ރާއްޖެ - ވައްކަން

ޔުނިމެކްސް މޯލްޑިވްސްގެ އޮފީސް ފަޅާލާ ތިން ލައްކައަށްވުރެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި

  • އެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް މައްސަލަ ތަހުގީގު ކރަމުންދޭ
  • ވަގަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ވަނީ ހޯދާފައި
  • ސަމާލުވުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކުރޭ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 15 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 05:07 1,649

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޔުނިމެކްސް މޯލްޑިވްސްގެ އޮފީސް ފަޅާލައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ޔުނިމެކްސް މޯލްޑިވްސް އޮފީސް ފަޅާލައި 353،000 ރުފިޔާއަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ ވަގަށް ނަގާފައިވާ މައްސަލަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނުގެ 10:00 ހާއިރު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުތާ މާގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް އެއޮފީހުން ވަގަށް ނަގާފައިވާކަމަށްބެލެވޭ 200،000 ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ހޯދައި

އަދި އެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ވެސް ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހޮނިހިރު ދުވަހު 11:00 ހާއިރު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ 21 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.

ޔުނިމެކްސް އޮފީހުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާތަކުގެ ތެރެއިން ބާކީ ހުރި ފައިސާތަކާއި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

އޮފީސްތަކުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ބެހެއްޓުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ބޭންކަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް އިސްކަންދީ ފައިސާ ގެންގުޅުމުގައި ތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ކަންކަން ހަރުދަނާކޮށް މިހާރަށްވުރެ އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް