raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ
މުޑި ކާށި ބޯކިބާ
 
މުޑި އަކީ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ރަނގަޅު އެއްޗެއް
 
މުޑި އަކީ ވަރަށް މީރު ފޮނި ކާއެއްޗެއް
ނާޒުމީ ސައީދު
60,534
ކ. މާލެ |
1 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 17:28
މުޑި ކާށި: މުޑި ކާށި ބޯކިބާ ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭނެ--
ރާއްޖެ އެމްވީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  1. ދެ މުޑިކާށި (ބޮޑު)
  2. އެއް ދަޅު ގެރިކިރު
  3. ތިން ބިސް
  4. އެއް މޭޒުމަތީ ސައިސަމުސާ ފުށް
  5. ދެ ސައިސަމުސާ ކޯން ފްލަރ

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ މުޑިކާށި މިކްސަރަށް އަޅާ ހިމުން ކޮށްލާށެވެ. އެއަށް ފަހު ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއްކޮށް  އަޅާލުމަށް ފަހު ގިރާލާށެވެ. ރަނގަޅަށް މުޑިތައް ހިމުންވެ މިކްސްވުމުން ތަވައަކަށް އަޅާ ފިހެލާށެވެ. މި ބޯކިބާ ތައްޔާރު ކުރުމަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ފެން ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން
13%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
60%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
10%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
7%
މޮޔަވެއްޖެ
10%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް