ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ލައިފް ސްޓައިލް - ރޯދަ ބަދިގެ

މުޑި ކާށި ބޯކިބާ

  • މުޑި އަކީ ވަރަށް މީރު ފޮނި ކާއެއްޗެއް
  • މުޑި އަކީ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ރަނގަޅު އެއްޗެއް

ނާޒުމީ ސައީދު
NaazmeeS

ކ. މާލެ 1 ޖުލައި 2018 | އާދީއްތަ 17:28 43,187

މުޑި ކާށި: މުޑި ކާށި ބޯކިބާ ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭނެ-- - ރާއްޖެ އެމްވީ

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  1. ދެ މުޑިކާށި (ބޮޑު)
  2. އެއް ދަޅު ގެރިކިރު
  3. ތިން ބިސް
  4. އެއް މޭޒުމަތީ ސައިސަމުސާ ފުށް
  5. ދެ ސައިސަމުސާ ކޯން ފްލަރ

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ މުޑިކާށި މިކްސަރަށް އަޅާ ހިމުން ކޮށްލާށެވެ. އެއަށް ފަހު ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއްކޮށް  އަޅާލުމަށް ފަހު ގިރާލާށެވެ. ރަނގަޅަށް މުޑިތައް ހިމުންވެ މިކްސްވުމުން ތަވައަކަށް އަޅާ ފިހެލާށެވެ. މި ބޯކިބާ ތައްޔާރު ކުރުމަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ފެން ބޭނުމެއް ނުވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް