އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ވިޔަފާރި - އެސްޓީއޯ

ތިނަދޫގައި އެސްޓީއޯގެ ފިއުލް ޝެޑެއް ހުޅުވައިފި

  • ފިއުލް ޝެޑްގައި 274،500 ލީޓަރު ޑީސަލާއި 17،500 ލީޓަރު ޕެޓްރޯލް ރައްކާ ކުރެވޭނެ
  • މިޝެޑްގައި 3 ޕެޓްރޯލް ޑިސްޕެންސަރު އަދި 1 ޑީސަލް ޑިސްޕެންސަރު ހަރުކުރެވިފައި

އަމްނާ އިމާދު
@amnabinthimad

ކ. މާލެ 9 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 11:45 1,949

ފިއުލް ޝެޑް ހުޅުވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން--- - ހައިރައިޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް

ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް)ގެ ފިއުލް ޝެޑެއް ގދ. ތިނަދޫގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެފްއެސްއެމް އިން ތިނަދޫގައި ހިންގާ މިފިއުލް ޝެޑް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވީ އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަހީރެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ ތިނަދޫއަކީ އާބާދީ ބޮޑު ސިޓީއަކަށްވާއިރު މި ޝެޑްގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަތައް ލިބޭނެ ކަމަށާއި، މިސެޑް ހުޅުވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ވެސް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ގާތުން ދިނުން ކަމަށެވެ.

ތިނަދޫގައި ހުޅުވި ފިއުލް ޝެޑްގައި 274،500 ލީޓަރު ޑީސަލާއި 17،500 ލީޓަރު ޕެޓްރޯލް ރައްކާ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މިޝެޑްގައި 3 ޕެޓްރޯލް ޑިސްޕެންސަރު އަދި 1 ޑީސަލް ޑިސްޕެންސަރު ހަރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެސްޓީއޯއިން މައުލޫމާތުދެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް