އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ރާއްޖެ - މާލޭގެ ނަރުދަމާގެ މައްސަލަ

ޖަންކްޝަންތައް މައްސަލަޖެހި، ނަޖިސް ބޭރުވަނީ

  • ޖަންކްޝަންތައް މައްސަލަޖެހި މުޅި މަގުމައްޗަށް ނަޖިސް ބޭރުވޭ
  • މައްސަލަ ދިމާވާ ސަބަބެއް އެމްޑަބްލިޔޫއެސްސީއަކަށް ނޭނގޭ
  • މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
DeNaseer

ކ. މާލެ 14 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 23:16 1,658

މާލޭގެ ޖަންކްޝަންއަކުން ނަޖިސް ބޭރުވަނީ - އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގެ ޖަންކްޝަންތައް މައްސަލަ ޖެހި، ނަޖިސް ބޭރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

ފުރަތަމަ މައްސަލަ ޖެހި، ނަޖިސް ބޭރުވާންފެށީ މަޖީދި މަގުގައި އަލަށް ހެދި ސަރަހައްދުގެ ޖަންކްޝަންތަކެވެ. އެ ޖަންކްޝަންތައް މައްސަލަޖެހި ނަޖިސް ބެރުވާން ފެށުމާއެކު، އެމްޑްބަލިޔޫއެސްސީން ވަނީ އެ ސަރަހައްދު ސާފުކޮށްފަ އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު، މަޖީދިމަގުގެ ޖަންކްޝަންތައް މައްސަލަ ޖެހުމަށްފަހު، ހުކުރު ދުވަހާއި، ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ މާލޭ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގެ ޖަންކްޝަންތައް މައްސަލަޖެހި ނަޖިސްތައް ބޭރުވެފަ އެވެ. އެގޮތުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވެސް އެމްޑަބްލިޔޫއެސްސީގެ ޓީމުތަކުން ވަނީ ނަޖިސް ބޭރުވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ ޖަންކްޝަންތައް ހައްލުކޮށް، ސަރަހައްދަށް ބްލީޗް ޖަހައި ސާފުކޮށްފަ އެވެ.

އެއަށްފަހު ހޮނިހިރު ދުވަހުވެސް ވާނީ މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގެ ޖަންކްޝަންތައް މައްސަލަޖެހި ނަޖިސް ބޭރުވެފަ އެވެ.

އެމްޑަބްލިޔޫއެސްސީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ނަޖިސް ބޭރުވުމުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ނަޖިސް ބޭރުވާ ވަކި ސަބަބެއް ބުނަން ނެނގޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް، މާލޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގެ ޖަންކްޝަންތައްވެސް މައްސަލަ ޖެހެ އެވެ. ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިވަނީ، މާލޭގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމަކީ އާބަދީއަށް އެންމެ އަކަށޭނެ ފަންވަރުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާލޭގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމަކީ 75،000 މީހުންގެ އާބަދީއަކަށް ޑިޒައިންކުރެވިފައިވާ ނިޒާމެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާރު މާލޭގެ އާބަދީ އެއްލައްކައަށް ވުރެ މަތީގައި އުޅޭއިރު މައްސަލަތައް ދިމާވާކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް