އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - މާފުށީ ޖަލު

ކޭކެއްގެ ތެރެއަށް ލައި ފޮރުވައިގެން ޖަލަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

  • މަސްތުވާތަކެތި ވައްދަން އުޅުނީ ބޭބެ ކައިރިއަށް ޒިޔާރަތް ކުރި މީހަކު
  • ޖަލަށް ވެއްދުން މަނާ ތަކެތި ވައްދަން މަސައްކަތް ކުރާ މިންވަރު ވަނީ އިތުރުވެފަ
  • މިފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ގައިދީން އިސްލާހުވުމަށް ހުރަސް އެޅޭ

އަޒުމޫން އަހުމަދު
azmoon_ahmed

ކ. މާލެ 14 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 18:25 1,560

ކޭކެއްގެ ތެރެއަށް ލައި ފޮރުވައިގެން ޖަލަށް ވައްދަން އުޅުނު މަސްތުވާތަކެތި، ޖަލަށް ވެއްދުން މަނާ ތަކެތި ވައްދަން މަސައްކަތް ކުރާ މިންވަރު ވަނީ އިތުުރުވެފަ - ރާއްޖެއެމްވީ

ކޭކެއްގެ ތެރެއަށް ލައި ފޮރުވައިގެން މާފުށީ ޖަލަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

 

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ބުނީ އެމީހާ މާފުށިޖަލަށް ޒިޔާރަތްކުރީ ގައިދީންނަށް ދެވޭ އާއިލީ ބައްދަލުވުމުގެ ފުރުސަތުގައި ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒްކުރަމުންދާ އޭނާގެ ބޭބެއާ ބައްދަލުކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

 

ކަރެކްޝަނުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި އެ މީހާ އަތުން އަތުލައިގަނެވުނު ތަކެތި ހުރީ ކޭކެއްގެ ތެރެއަށްލާ ފޮރުވާފަ އެވެ.

 

އެ އިދާރާ އިން ބުނީ ފަހަކަށް އައިސް ގައިދީންނާ ބައްދަލުކުރަން އަންނަ މީހުން ޖަލަށް ވެއްދުން މަނާ ތަކެތި ވައްދަން މަސައްކަތްކުރަނިކޮށް އަތުލައިގަނެވޭލެއް އިތުރުކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

އެގޮތުން މިދިޔަ ޑިސެންބަރު މަހުވެސް އާއިލީ ބައްދަލުވުމަށް އައި މީހެއްގެ އަތުން ސްމާޓް ފޯނަކާއި ޗާޖަރެއް އަދި ބައްތި ފޯނެއްގެ ބެޓެރިއާ ސިމްކާޑެއް އަތުލައިގަނެފައިވެ އެވެ. އެ ތަކެތިވެސް ހުރީ އެމީހާ ގެނައި ބައެއް ސާމާނުގެ ތެރެއަށްލާ ފޮރުވާފައެވެ.

 

ކަރެކްޝަނުން ބުނީ އެ ފަދައިން މަނާ ތަކެތި ޖަލުތަކަށް އެތެރެކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ގައިދީން އިސްލާހުވުމަށް އެޅޭ ވަރަށް ބޮޑު ހުރަހެއް ކަމަށެވެ. ގައިދީންނަށާއި މުޖްތަމައުއަށް ގެއްލުންހުރި އެފަދަ ކަންތައްތައް ނުކުރުމަށް އާއިލާތަކަށާއި އާންމުންނަށް އެމްސީއެސް އިން އިލްތިމާސްކުރެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް