ބުރާސްފަތި 18 ޖުލައި 2019
04 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 15
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން

2023ގައި ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް މެޑަން ފާތުން ކަހަލަ އަނބިކަނބަލެއް ބޭނުންވާނެ: ނިހާނު

  • މެޑަމް ފާތުން ކަހަލަ އަނބިކަނބަލަކު ހުރުން އެއީ ޝަރުތެއް
  • އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުންވެސް ބުނަމުންދަނީ 2018ގަ އިންތިހާބު ކުރާނީ ރައީސް ޔާމީން ކަމަށް
  • 2018ގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނީ އެއްބުރުން

މުހައްމަދު ފަޒީން
phaxyn

ކ. މާލެ 14 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 15:47 1,457

ރައީސް ޔާމީން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - ޓްވިޓަރ

ދެހާސް ތޭވީސް ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ނުވަތަ 2023 ވަނަ އަހަރު ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ވާދަކުރައްވާ ބޭފުޅުން، އެއީ ފިރިހެން ބޭފުޅެއް ނަމަ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ދީދީ ފަދަ އަނބިކަނބަލަކު ހުންނެވުމަކީ ޝަރުތެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމް ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާނު ހުސައިންމަނިކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 

ނިހާނު އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީންގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕެއިން ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. ނިހާނު ވިދާޅުވީ 2018 ވަނަ އަހަރު އެއީ ރައީސް ޔާމީންގެ އަހަރެއް ކަމަށާއި ދިއިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވެސް ރައީސް ޔާމީނަށް ވޯޓު ދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެމުންދާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ މެދު ޝައްކު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ނިހާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ނިހާނު ވިދާޅުވީ 2018 ގެ އިންތިޚާބު ރައީސް ޔާމީން ކާމިޔާބު ކުރައްވާނީ އެއްބުރުން ކަމަށެވެ.

 

"2023ގެ ފަހުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކަށް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަން ބޭނުންވާ ޝަރުތެއް ދަންނަވާލާނަން... 2023ގަ ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓަކު، އެއީ ފިރިހެން ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ މެޑަމް ފާތުން ފަދަ އަނބިކަނބަލަކު ގެންގުޅުއްވަން ހަނދުމަފުޅު ކުރައްވައްޗޭ، އެއީ ޝަރުތެކޭ ދަންނަވާލަން،" އެޖަލްސާގައި ވަރަށް ކުރުކޮށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނިހާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް