ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ވިޔަފާރި - ތޮއްޑޫ ކަރާ ދަނޑުތައް

ތޮއްޑޫއިން މާލެއަށް ކަރާ އެތެރެކުރާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑުތަން ދަށްވެއްޖެ

  • ރަމަޟާން މަހުގެ 15ގެ ފަހުން ކަރާ ގެންނަ މިންވަރު މަދު، މިހާރު އެއަދަދު ދެގުނަ ދަށްވެއްޖެ
  • ކަރާ ކިލޯއެއް އަގު 30 އާއި 35ރ. އާއި ދެމެދު ވަނީ ހިފެހެއްޓިފައި
  • މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރާގެ ސަބަބުންނާއި ފަނީގެ ސަބަބުން ދަނޑުތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައި

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 4 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 10:48 1,928

ތޮއްޑޫ ކަރާ ދަނޑުތައް-- - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އއ. ތޮއްޑޫ އިން ކަރާ މާލެއަށް އެތެރެކުރާ މިންވަރު އިންތިހާއަށް ދަށްވެއްޖެ ކަމަށް ވިޔަފާރިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދިން ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް 25 ޓަނު ކަރާ ތޮއްޑޫން ގެންނަ ކަމަށެވެ. ރަމަޟާން މަހުގެ 15ގެ ފަހުން ކަރާ ގެންނަ މިންވަރު މަދު ކަމަށާއި، މިހާރު އެއަދަދު ދެގުނަ ދަށް ވެފައިވާ ކަމަށް އެމީހުން ބުންޏެވެ.

ތޮއްޑޫއިން ކަރާ ގެންނަ މިންވަރު މަދުވި ނަމަވެސް ކަރާ ކިލޯއެއް އަގު 30ރ. އާއި 35ރ. އާ ދެމެދު ހިފެހެއްޓިފައިވާ ކަމަށާއި، ކަރަލުގެ އަގު ބޮޑު ނުވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިޔަފާރިވެރިން ބުންޏެވެ.

ތޮއްޑޫއިން ކަރާ ގެންނަ މިންވަރު މަދުވުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއެމްވީން ކުރި ސުވާލަކަށް ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ހަސަން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ހެއްދި ހުރިހާ ދަނޑުތަކެއް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ރަމަޟާން މަސް ނިމެންދެން ވެސް ކަރާ މާލެ އެތެރެ ކުރެވޭނެ ކަމާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ހަސަން ވިދާޅުވި އެވެ.

ހަސަން ވިދާޅުވީ ވިއްސާރާގެ އިތުރަށް ކަރާ ދަނޑުތަކުގައި އަޅާ ފަނިތަކުގެ ސަބަބުން ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކަރާ ހަލާކުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ހައްދާ ދަނޑުތަކުގައި އަޅާ މިފަނިތައް އުފެދޭ ސަބަބު އަދި އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ. މިފަނީގެ ސަބަބުން މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ކަރާ ދަނޑުތައް ހަލާކުވެ ދަނޑުވެރިންނަށް ވަނީ ގެއްލުމާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ.

ތޮއްޑޫއަކީ ދަނޑުވެރި ކަމަށް ޚާއްސަ ރަށަކަށްވާއިރު ކިއުކަމްބަރ، ފަޅޯ، އަދި ފަތްޕިލާވެލީގެ ގިނަ ބާވަތްތައް ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްސަކޮށް އެރަށުގައި ހައްދައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް