raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ
ބާސްމަތީ އޮރިއެންޓަލް ރައިސް
 
ފްރައިޑް ރައީސް އަދި ނާސިގޮރެން އަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މީރުކޮށް ކައްކާ އުޅޭ ބަތެއް
ނާޒުމީ ސައީދު
10,285
ކ. މާލެ |
3 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 13:19
ތަރުކާރީ ބަތް
ގޫގުލް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  1. އެއް ޖޯޑު ބާސްމަތީ ރައިސް (ފެނު ކައްކާފައި)
  2. އެއް ސައި ސަމުސާ މާޖިރީން
  3. އެއް ޖޯޑު ކަންކުން ފަތް
  4. އެއް ފިޔާ ( ކުދިކޮށް ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
  5. ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)
  6. އެއް އަސޭމިރުސް (މުގުރާފައި)
  7. އެއް ޓޯމާޓޯ (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
  8.  ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް
  9. ކުކުޅު (ބޯންލެސް)
  10. ތެޔޮ

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ތަވައެއްގައި މާޖިރީން (މޭޒުމަތީ ސަމުސާއެއް ) ބޭއްވުމަށް ހޫކުރުމަށް ފހު ވިރުވާލާށެވެ. އޭގެ ތެރެއަށް ފިޔާ އާޅައި މީރުކޮށްލުމަށްފަހު، ކަންކުން ފަތް އަޅާށެވެ. ދެން ޓޮމާޓޯ އަޅާ އިރުކޮޅަކު މީރުކޮށްލުމަށްފަހު، އޭގެ ތެރެއަށް ކުކުޅާއި، އަސޭމިރުހާއި، ރަހަލާ ވަރަށް ލޮނު އެޅުމަށްފަހު ކުކުޅުކޮޅު ރޯފިލަންދެން ކައްކާލާށެވެ. ކުކުޅު ރޯފިލުމުން އޭގެ ތެރެއަށް ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓްކޮޅު އެޅުމަށްފަހު ބަތްކޮޅު އަޅައިގެން ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް