ހުކުރު 13 ޑިސެންބަރު 2019
04 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:16
ލައިފް ސްޓައިލް - ރޯދަ ބަދިގެ

ބާސްމަތީ އޮރިއެންޓަލް ރައިސް

 • ފްރައިޑް ރައީސް އަދި ނާސިގޮރެން އަކީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މީރުކޮށް ކައްކާ އުޅޭ ބަތެއް

ނާޒުމީ ސައީދު
NaazmeeS

ކ. މާލެ 3 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 13:19 8,200

ތަރުކާރީ ބަތް - ގޫގުލް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 1. އެއް ޖޯޑު ބާސްމަތީ ރައިސް (ފެނު ކައްކާފައި)
 2. އެއް ސައި ސަމުސާ މާޖިރީން
 3. އެއް ޖޯޑު ކަންކުން ފަތް
 4. އެއް ފިޔާ ( ކުދިކޮށް ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
 5. ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)
 6. އެއް އަސޭމިރުސް (މުގުރާފައި)
 7. އެއް ޓޯމާޓޯ (ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
 8.  ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް
 9. ކުކުޅު (ބޯންލެސް)
 10. ތެޔޮ

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ތަވައެއްގައި މާޖިރީން (މޭޒުމަތީ ސަމުސާއެއް ) ބޭއްވުމަށް ހޫކުރުމަށް ފހު ވިރުވާލާށެވެ. އޭގެ ތެރެއަށް ފިޔާ އާޅައި މީރުކޮށްލުމަށްފަހު، ކަންކުން ފަތް އަޅާށެވެ. ދެން ޓޮމާޓޯ އަޅާ އިރުކޮޅަކު މީރުކޮށްލުމަށްފަހު، އޭގެ ތެރެއަށް ކުކުޅާއި، އަސޭމިރުހާއި، ރަހަލާ ވަރަށް ލޮނު އެޅުމަށްފަހު ކުކުޅުކޮޅު ރޯފިލަންދެން ކައްކާލާށެވެ. ކުކުޅު ރޯފިލުމުން އޭގެ ތެރެއަށް ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓްކޮޅު އެޅުމަށްފަހު ބަތްކޮޅު އަޅައިގެން ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް