ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ލައިފް ސްޓައިލް - ރޯދަ ބަދިގެ

މެރިނޭޓެޑް ފުރުޓް ސެލަޑް

  • މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ ސެލަޑަކީ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި ލުއި ކެއުމެއް

ނާޒުމީ ސައީދު
NaazmeeS

ކ. މާލެ 2 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 14:38 2,824

ފުރުޓް ސެލަޑް - ގޫގުލް - ގޫގުލް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  1. ފަޅޯ (އެއް ފަޅި ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
  2. އެއް އޮރެންޖް (ކޮށާފައި)
  3. އާފަލް / ފެހި އަދި ރަތް ( ކިއުބްކޮށް ކޮށާފައި)
  4. އަލަނާސި (ދެ ފޮތި ރޯ އަލަނާސި)
  5. އެއް ލުނބޯ
  6. މާމުއި
  7. ނަޓްސް

 

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ކޮށާފައި ހުރި ހުރިހާ ފުރުޓެއް ބޯތައްޓެއްގެ ތެރެއަށް އެޅުމަށް ފަހު، އޭގެ މައްޗަށް ލުނބޯ ފިތާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ބާކީ ހުރި ކެޝޫ ނަޓްސްކޮޅު ފުރުޓް ތަށިތެރެއަށް އަޅާ ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއްކުރި ފުރުޓްގެ ތެރެއަށް މާމުއި އަޅާ ރަހަ ހެޔޮވަރުކޮށްލާށެވެ.

ނޯޓް:

މި ފުރުޓް ސެލަޑް ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ މޭވާގެ އިތުރުން، އެހެން ބާވަތެއްގެ މޭވާ ވެސް ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެއެވެ. އިތުރުކޮށްލަން ބޭނުންވާ މިންވަރަށް މޭވާ އެޅުމަކުން ރަހައަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް