ހުކުރު 06 ޑިސެންބަރު 2019
10 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ލައިފް ސްޓައިލް - ބޮލީވުޑް

ވީރޭ ދި ވެޑިން ރިލީޒް ކުރުން މިއަދު!

  • ހާއްސަ ސްކްރީނިންއެއް ބޮލީވުޑްގެ ތަރިންނަށްވަނީ ބާއްވާފަ
  • ކަރީނާ ވިހެއުމަށް ފަހު ވަނީ ފިލްމް ކުޅުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރުދަން ލުއިކޮށްފަ

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 1 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 19:46 2,315

ވީރޭ ދި ވެޑިން ގެ ލީޑްރޯލުން ފެނިގެންދާ ތަރިން - އިންސްޓަގްރާމް

ލީޑް ރޯލުން ބަތަލާ ކަރީނާ ކަޕޫރާއި ސޯނަމް ކަޕޫރާއި ސްވަރާ ބާސްކަރް އަދި ޝިކާ ޓަލްސާނިއާ ފެނިގެންދާ "ވީރޭ ދި ވެޑިން" ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރާނެއެވެ.

ޒަމާނީ ހަތަރު އެކުވެރިއެއްގެ ގާތްގުޅުން ފެނިގެންދާ މި ފިލްމު އިންޑިއާގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ ބައެއް އެހެނިހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް ހުކުރު ދުވަހު ދައްކަން ފަށާނެކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ޝަޝަންކް ގޯޝް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމުގައި ދައްކުވައިދެނީ ކަރީނާގެ ކައިވެންޏަށް ހާޒިރުވާ އަންހެނުންތަކެއްގެ ވާހަކައެވެ. އެތަނުގައި މި އަންހެނުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން އެމީހުންގެ މެދުގައި ބޮޑެތި ކަންތައްގަނޑެއް ހިނގައެވެ. އެއީ ކަރީނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިންނެވެ.

"ވީރޭ ދި ވެޑިން" އަކީ ކަރީނާ ބަލިވެއިނުމުގެ ކުރިން ފަށަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ފިލްމެކެވެ. އެ ފިލްމު ފަސްކުރީ ފިލްމުގެ ސްކްރިޕްޓް ތައްޔާރުވެ ފައިސާ ހަމަޖެހި ޝޫޓްކުރަން ފަށަން ތައްޔާރުވެފައިވަނިކޮށް އޭނާ ބަލިވެއިންކަން އެނގުނު ހިސާބުންނެވެ.

ކަރީނާ މީގެ ކުރިން ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ ބަލިވެ އިންކަން އެނގުމުން ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރ ރިއާ ކަޕޫރު ކިބައިން އެފިލްމަށް އެހެން މީހަކު ހަމަޖެހުމަށް އެދުނު ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ކަރީނާ ނޫން އެހެން މީހަކާ އެކު ފިލްމު ކުރިޔަށް ގެންދަން ބޭނުން ނޫން ކަމަށް ރިއާ ބުނި ކަމަށެވެ.

ކަރީނާ ވިހެމަށް ފަހު އޭނާ ވަނީ "ވީރޭ ދި ވެޑިން" ކުޅުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބަރުދަން ލުއިކޮށްފައެވެ.

މި ފިލްމުގެ ހާއްސަ ސްކްރީނިންއެއް ބޮލީވުޑްގެ ތަރިންނަށް ބުދަ  ދުވަހުގެ ރޭ ވަނީ ބާއްވާފަ އެވެ. މި ފިލްމް ބަލަން ދިޔަ މަޝްހޫރު ތަރިންނާއި ޑައިރެކްޓަރުން އަދި ޕްރޮޑިއުސަރުން ފިލްމަށް ވަނީ ތައުރީފުކޮށް ޓްވީޓް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް