ބުދަ 11 ޑިސެންބަރު 2019
02 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 14
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:23
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15
ރާއްޖެ - ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލް

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ފަސް މެމްބަރުން އަނެއްކާވެސް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

  • އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ފަސް މެމްބަރުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވަނީ ތިން މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް
  • ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވަނީ ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތަކަށް ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ބުނެ
  • ސަސްޕެންޝަންއަށްފަހު ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތަށް ނިކުމެފައިވަނީ މިމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
DeNaseer

ކ. މާލެ 31 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 22:18 2,823

ސަސްޕެންޝަނަށްފަހު އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުން މި މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު މަސައްކަތަށް ނިކުތުން - މުހައްމަދު ފަޒީން

ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ފަސް މެމްބަރުން އަނެއްކާވެސް ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ. 

އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ފަސް މެމްބަރުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވަނީ ތިން މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. އެ ފަސް ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވަނީ ހައުސިންގް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތުން ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތަކަށް ހުރަސް އެޅި ކަމަށް ބުނެ އެވެ. އެ ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވަނީ މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށެވެ. 

މީގެކުރިންވެސް ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ފަސް މެމްބަރުުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މީގެކުރިން އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ފަސް މެމްބަރުން ތިން މަސް ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވަނީ މަސްވެރިން ދުވަހުގެ މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން، ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިވެ، ސަރުކާރަށް ދަތި ކުރިކަމަށް ބުނެ ކުރި ތުހުމަތަކާ ގުޅިގެން ނެވެ.

އެ ސަސްޕެންޝަންއަށްފަހު ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތަށް ނިކުމެފައިވަނީ މިމަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެހެންކަމުން ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވަނީ، ސަސްޕެންޝަން ނިންމުމަށްފަހު މަސައްކަތަށް ނިކުތްތާ އެއް މަސް ދުވަސް ނުވަނީސް އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް