raajjemv logo
ކައިރޭ މަރުވުން
ނިއުގެ އެންމެ ބޮޑު ސަޕޯޓަރު ކައިރޭ މަރުވެއްޖެ
 
ކައިރޭ މަރުވެފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
5,956
ކ. މާލެ |
31 މެއި 2018 | ބުރާސްފަތި 03:06
ކައިރު ޅަތުއްތު (ކައިރޭ)
ނިއުރޭޑިއަންޓް ސްޕޯރޓްސް ކުލަބް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފޭންބޭސްއެއް އޮތް ޓީމު ކަމަށްވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓް ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ އެންމެ ބޮޑު ސަޕޯޓަރުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވެގެންދިޔަ ކައިރު ޅަތުއްތު (ކައިރޭ) މަރުވެއްޖެއެވެ.

ކައިރޭ މަރުވެފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ރަށް ކަމަށްވާ ރ. އުނގޫފާރުގައެވެ. މާލެއަށް ނިސްބަތްވި ނަމަވެސް ކައިރޭ ފަހަކަށްއައިސް ދިރިއުޅެފައިވަނީ އޭނާގެ އަންހެނުންގެ ރަށުގައެވެ.

ކައިރޭ ފާހަގަވެފައިވަނީ ނިއު ރޭޑިއަންޓްގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ސަޕޯޓަރުގެ ގޮތުގައެވެ. އޭނާ ވަނީ ވަރަހަށް ފަހަކާއި ޖެހެންދެން ވެސް ނިއު ކުޅޭ މެޗުތަކަށް ގަލޮޅު ދަނޑަށްވަދެ އެ ޓީމަށް ހިތްވަރު ދީފައެވެ. ނިއުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ޖަގަހައިގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ގަލޮޅު ދަނޑުގެ އުތުރު ސިޑިބަރީގައި ނިއުގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ލީޑަރަކީ ކައިރޭއެވެ.

ކައިރޭ މަރުވުމާއެކު ނިއުގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ކައިރޭ ވަކިވެދިޔުމާއެކު އެކަމުގެ ހިތާމައިގާ ބައިވެރިވާ ކަމަށް ބުނެ ޕޯސްޓެއް ކޮށްފައެވެ. ހަމައެހެންމެ ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ އާއިލާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ގިނަ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ކައިރޭ ވަކިވެދިޔުމާއެކު އެކަމުގެ ހިތާމަ ފާޅުކުރަމުންނެވެ.  

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
83%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
17%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް