އާދީއްތަ 16 ޖޫން 2019
14 މިއަހެލި
1440 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:34
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:38
ވިޔަފާރި - އެމްއައިބީ

އެމްއައިބީގެ ފައިސާ ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ޕައްޕަޑަމްސް އިން ޑިސްކައުންޓް!

  • ޕައްޕަޑަމްސްގެ ބިލްގެ ޖުމްލަ އަދަދުން 10 ޕަސަންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެ
  • ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މެއި 30 ވަނަ ދުވަހުން ޖޫން 30 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 30 މެއި 2018 | ބުދަ 17:21 1,671

އެމްއައިބީގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ޕޯސްޓަރ - ޕޮލިސް

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) ގެ ފައިސާ ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން ޕައްޕަޑަމްސ އިން ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެ ބޭންކުން ފަށައިފިއެވެ.

އެމްއައިބީން ބުދަ ދުވަހު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ ބޭންކުގެ ފައިސާ ކާޑު ބޭނުންކޮށްގެން، ޕައްޕަޑަމްސްގެ ބިލްގެ ޖުމްލަ އަދަދުން 10 ޕަސަންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ މެއި 30 ވަނަ ދުވަހުން ޖޫން 30 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ކަމަށެވެ.

ފައިސާ ކާޑު އޮތް ކޮންމެ މީހަކަށް  ވެސް މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް ބޭންކުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިސްލާމިކް ބޭންކުން ބުނީ މިކަހަލަ އިތުރު ޕްރޮމޯޝަނެއް މިއަހަރު ލެމަންގްރާސް ރެސްޓޯރެންޓާ އެކު ކުރިއަށް، ގެންގޮސް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިސްލާމިކް ބޭންކުން ވަނީ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައި، މެއި 17 ވަނަ ދުވަހު އެ ޕްރޮމޯޝަން ނިންމާލާފައެވެ.

އެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން 250،000ރ. އާ ހަމައަށް މުދާ ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއިރު ޕްރޮމޯޝަންގެ ތެރެއިން ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު ވަނީ ތިން އަހަރަށް އިތުރުކޮށްފައެވެ.

އެ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ދޫކުރި ބައެއް މުދަލުގެ ތެރޭގައި ފަރުނީޗަރު، މޯބައިލް ފޯނު، ކޮމްޕިއުޓަރ، ޓީވީ، އައިސް އަލަމާރި، ދޮންނަ މެޝިން ފަދަ ސާމާނު ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް