އާދީއްތަ 08 ޑިސެންބަރު 2019
12 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ލައިފް ސްޓައިލް - ރޯދަ ބަދިގެ

ޑީޕް ފްރައިޑް ޗިކަން ބްރައުން

  • ޗިކަން މީރު ފަރާތްތަކުން ކޮންމެހެން ވެސް ތައްޔާރުކޮށްލަން ރަނގަޅު ރެސިޕީއެއް

ނާޒުމީ ސައީދު
NaazmeeS

ކ. މާލެ 30 މެއި 2018 | ބުދަ 16:33 1,441

ފްރައިޑް ޗިކަން - - ގޫގުލް

ޑީޕް ފްރައިޑް ޗިކަން ބްރައުން

  1. ޗިކަން (ބޯންލެސް)
  2. އެއް ބިސް
  3. މަސްޓަޑް (ރަހަލާ ވަރަށް)
  4. އަސޭމިރުސް (ރާޅުކޮށް)
  5. ލޮނު (ރަހަލާ ވަރަށް)
  6. އެއް ޖޯޑު ޗީޒް (ގާނާފައި)
  7. އެއް ޖޯޑު ކޯން ފްލަރ

 

 

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ތައްޓެއްގެ ތެރޭގައި މަސްޓަޑް ކްރީމް، ލޮނު އަސޭމިރުސް އެއްކޮށްލުމަށް ފަހު ކުކުޅުގައި ރަނގަޅަށް ހާކާލާށެވެ. އެ އަށް ފަހު އޭގެ ތެރެއަށް ބިސް އެޅުމަށް ފަހު އެއްކޮށްލާށެވެ. އެ އަށް ފަހު 30 މިނިޓް ވަރު މެރިނޭޓް ކުރުމަށް ބަހައްޓާށެވެ.  

އެހެން ތައްޓެއްގައި ކޯންފްލަރ އާއި ޗީޒް އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއްކޮށްލި ފުށްގަނޑުގެ ތެރެއަށް ކުކުޅު ލުމަށް ފަހު، ކުކުޅު މަސްގަނޑުގައި ފުށް ހަރުވާ ގޮތަށް ރަނގަޅަށް ޕްރެސްކުރަމުން ހާކާށެވެ.

ޑީޕް ފްރައި ކޮށްލެވޭ ވަރަށް ތަވަޔަށް ތެޔޮ އަޅާފައި ހޫނުވުމުން މަސްކޮޅު އަޅާ ދެ ފުށް ރޯފިލާ ވަރަށް ތެލުލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް