raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ
ގްރީން ޓޫނާ ސެލަޑް
 
ސެލެޑަކީ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ލުއި ކެއުމެއް
ނާޒުމީ ސައީދު
6,292
ކ. މާލެ |
30 މެއި 2018 | ބުދަ 11:10
ގްރީން ޓޫނާ ސެލަޑް - ވަރަށް ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ މީރު ސެލެޑް އެއް
ޓޭސްޓްމޭޑް

ގްރީން ޓޫނާ ސެލަޑް

 1. އެއް ޖޯޑު ލެޓިއުސް
 2. އެއް ޖޯޑު ގްރީން އޮލިވް
 3. އެއް ޖޯޑު ބްލެކް އޮލިވް
 4. 2/1ފިޔާ (ދިގުކޮށް ތުނިކޮށް ކޮށާފައި)
 5. އެއް ޓޮމާޓޯ (ދިގުކޮށް ކޮށާފައި)
 6. 1/2 ދަޅު މަސް (ތެޔޮމަސް)
 7. ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)
 8. އެއް ސައިސަމްސާ އަސޭމިރުސް
 9. ހަތަރު މޭޒުމަތީ ސައިސަމްސާ ތެޔޮ
 10. އެއް ޖޯޑު ޗީޒް (ކިއުބްކޮށް ހުންނަ)
 11.  ލުބޯ

 

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ލެޓިއުސް ކުދިކޮށް ކޮށާލާށެވެ. ލެޓިއުސްކޮޅު ކޮށާ ނިމުމުން ތަށިތެރެއަށް އޮލިވްސް، ފިޔާ، ޓޮމާޓޯ، ޗީޒް، އަސޭމިރުސް، ޓޫނާ، ތެޔޮ، ލޮނު، ލުނބޯ އެޅުމަށް ފަހު، ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް