ހުކުރު 10 ޖުލައި 2020
10 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ރޯދަ ބަދިގެ

ގްރީން ޓޫނާ ސެލަޑް

 • ސެލެޑަކީ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާހުރި ލުއި ކެއުމެއް

ކ. މާލެ | 30 މެއި 2018 | ބުދަ 11:10 | 5,555

ގްރީން ޓޫނާ ސެލަޑް - ވަރަށް ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވޭ މީރު ސެލެޑް އެއް - ޓޭސްޓްމޭޑް

ގްރީން ޓޫނާ ސެލަޑް

 1. އެއް ޖޯޑު ލެޓިއުސް
 2. އެއް ޖޯޑު ގްރީން އޮލިވް
 3. އެއް ޖޯޑު ބްލެކް އޮލިވް
 4. 2/1ފިޔާ (ދިގުކޮށް ތުނިކޮށް ކޮށާފައި)
 5. އެއް ޓޮމާޓޯ (ދިގުކޮށް ކޮށާފައި)
 6. 1/2 ދަޅު މަސް (ތެޔޮމަސް)
 7. ލޮނު (ރަހަލާވަރަށް)
 8. އެއް ސައިސަމްސާ އަސޭމިރުސް
 9. ހަތަރު މޭޒުމަތީ ސައިސަމްސާ ތެޔޮ
 10. އެއް ޖޯޑު ޗީޒް (ކިއުބްކޮށް ހުންނަ)
 11.  ލުބޯ

 

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ލެޓިއުސް ކުދިކޮށް ކޮށާލާށެވެ. ލެޓިއުސްކޮޅު ކޮށާ ނިމުމުން ތަށިތެރެއަށް އޮލިވްސް، ފިޔާ، ޓޮމާޓޯ، ޗީޒް، އަސޭމިރުސް، ޓޫނާ، ތެޔޮ، ލޮނު، ލުނބޯ އެޅުމަށް ފަހު، ރަނގަޅަށް އެއްކޮށްލާށެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.