raajjemv logo
ލިއޮނެލް މެސީ
ޔޫރަޕުގެ އެހެން އެއްވެސް ޓީމަކަށް މެސީ ނުކުޅޭނެ
 
މެސީއަކީ މިހާރު ބާސާގެ ކެޕްޓަން
 
އޭނާ ބާސާއާއެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު ހަަމާވާނީ 2021 ވަނަ އަހަރު
 
މެސީގެ މުޅި ކެރިއަރު ވޭތުކޮށްފައިވަނީ ބާސާގައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
2,749
ކ. މާލެ |
29 މެއި 2018 | އަންގާރަ 22:12
ލިއޮނެލް މެސީ
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ބާސެލޯނާއަކީ ޔޫރަޕުގައި ކުޅޭނެ އެންމެ ފަހު ޓީމު ކަމަށް އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ ބުނެފިއެވެ.

ބާސާގެ ޔޫތު ޓީމުން ތަމްރީންވި ފަހުން މެސީގެ މުޅި ކެރިއަރު ވެސް ވޭތުކޮށްފައިވަނީ ބާސެލޯނާގައެވެ. މެސީ ހޯދުމަށް ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީއިން މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ކޮންމެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް އޭނާ ބުނެފައިވަނީ ޔޫރަޕުގައި އޭނާ ކުޅޭނެ ހަމައެކަނި ޓީމަކީ ބާސެލޯނާ ކަމަށެވެ. މެސީ ބާސާއާ ގުޅުނީ އޭނާގެ އުމުރުން އެންމެ 13 އަހަރުގައެވެ.

ނޫސްވެރިންނާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން މެސީ ބުނީ އަބަދުވެސް އާޖެންޓީނާގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނާ ކަމަށާއި އެކަން ވާނެ ކަމާމެދު އެއްވެސް ޔަގީންކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެކަން ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ކަމަށާއި އާޖެންޓީނާގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭނަމަ ކުޅޭނީ ހަމައެކަނި އޭނާ ކުޑައިރު ކުޅުނު ޓީމު ކަމަށްވާ ނިއުވެލްސް އޯލްޑް ބޯއިސްއަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ނިއުވެލްސްއަށް ކުޅޭނީ ވެސް އެންމެ ހަ މަސް ދުވަސް ވަންދެން ކަމަށާއި ޔޫރަޕުގައި ކުޅޭނެ ހަމައެކަނި ޓީމަކީ ބާސެލޯނާކަން ޔަގީނުން ވެސް ބުނަން އެނގޭ ކަމަށެވެ.

މެސީ މިވަގުތު ހުރީ މިއަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށްދާ އާޖެންޓީނާގެ ސްކޮޑާއެކުއެވެ. ގައުމީ ޓީމާއެކު އޭނާ 20 އަހަރުން ދަށުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕާއި އޮލިމްޕިކް ރަން މެޑަލް ހޯދިއިރު އޭނާގެ ކެޕްޓަން ކަމުގެ ދަށުން އާޖެންޓީނާ ވަނީ ޖެހިޖެހިގެން ބައިނަލްއަގްވާމީ ބޮޑު ތިން މުބާރާތެއްގެ ފައިނަލުން ބަލިވެފައެވެ. މެސީއަށް އާޖެންޓީނާގެ ބަދަލުގައި ސްޕެއިންއަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ލިބުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާ ނިންމީ އާޖެންޓީނާއަށް ކުޅުމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން މެސީ ބުނީ ސްޕެއިންއަށް ކުޅެން ނިންމި ނަމަ އޭނާގެ އަތުގައި ވޯލްޑް ކަޕްގެ ރަން މެޑަލްއެއް އޮންނާނެ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެއްވެސް އިރެއްގައި ސްޕެއިންއަށް ކުޅެން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ބޭނުންވީ އަމިއްލަ ގައުމަށް ކުޅެން ކަމަށާއި އާޖެންޓީނާއާއެކު ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރެވުން ވެގެންދާނީ ވަރަށް ހާއްސަ ކަމަކަށް ކަމަށެވެ. މެސީ ބުނީ ބާސާއާއެކު ހޯދިފައިވާ ތަށިތައް ދިނުމަށް ފަހު ވެސް އާޖެންޓީނާއާއެކު ތަށްޓެއް އުފުލާލާން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އާޖެންޓީނާ ހިމެނިފައިވަނީ އައިސްލޭންޑާއި ކްރޮއޭޝިއާ އަދި ނައިޖީރިއާއެކު ގްރޫޕް ޑީ ގައެވެ. ބްރެޒިލްގައި 2014 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި ވޯލްޑް ކަޕްގައި އާޖެންޓީނާ ވަނީ ފައިނަލްގައި ކުޅެފައެވެ. އެފަހަރުގެ ފައިނަލްގައި އާޖެންޓީނާ ބަލިވީ ޖަރުމަނު އަތުންނެވެ.

މެސީ މިގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވާއިރު އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ބާސާއާއެކު އައު ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. މި ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2021 ވަނަ އަހަރު ކަމަށްވާއިރު އޭނާގެ ރިލީޒް ފީއެއްގެ ގޮތުގައި މި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 700 މިލިއަން ޔޫރޯއެވެ. މެސީ ވަނީ ބާސާއަށް އޭނާ ކުޅުނު މެޗުތަކުގައި އެ ޓީމަށް 552 ލަނޑު ޖަހައިދީ 32 މުބާރާތެއްގެ ތަށި އެ ޓީމާއެކު އުފުލާލާފައެވެ. އަންދްރޭސް އިނިއެސްޓާ ބާސާ ދޫކޮށްލުމާއެކު މެސީއަކީ މިހާރު ބާސާގެ ކެޕްޓަން ވެސްމެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
30 މެއި 2018 | ބުދަ 05:26
ކުޑޭ
ނުވެސް ގެންދާނެ! ދެން ކިހިނެތް ކުޅޭނީ