އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ވިޔަފާރި - މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑްސް

ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑްސްގެ ޓްރޮފީ ޑިޒައިން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  • މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑްސް އަކީ ރާއްޖޭގައި އަލަށް ބާއްވާ އެވޯޑްސްއެއް
  • ބިޒްނަސް އެވޯޑްސް އަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފައިވަނީ ޖޫން 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް
  • މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑްސްގެ ދަށުން ހަތަރު ދާއިރާއަކުން ޖުމްލަ 28 އެވޯޑު ދޭން ވަނީ ނިންމާފައި

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 27 މެއި 2018 | އާދީއްތަ 16:42 2,708

ބްލޭޒަން އިންކުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - ސިމާހާ ނަސީމް

ބްލޭޒަން އިންކްގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި މުޅިން އަލަށް ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑްސް (އެމްބީއޭ)ގެ ޓްރޮފީ ޑިޒައިން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ބްލޭޒަން އޮފީހުގެ އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެ ކުންފުނީގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގް އޮފިސަރ އަރުޝަދު ޒުހައިރު ވިދާޅުވީ އެމްބީއޭގެ އެވޯޑް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލީ ދިވެހިންގެ ހުނަރުވެރިކަން ނުވަތަ ފަންނު ދައްކާލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން ކަމަށާއި އެމްބީއޭ އެވޯޑްސްގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުން ކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑްސްއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަހަރުގެ ޖޫން 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑްސްގެ ވެބްސައިޓްwww.maldivesbusinessawards.mv  މެދުވެރިކޮށް އިތުރު މައުލޫމާތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް އެވޯޑްސްގެ ދަށުން ހަތަރު ދާއިރާއަކުން ޖުމްލަ 28 އެވޯޑު ދޭން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެ ދާއިރާތަކަކީ އިންޑަސްޓްރީ އެކްސެލެންސް، އެންޓަޕްރައިޒް އެކްސެލެންސް، އިންޑިވިޖުއަލް އެކްސެލެންސް އަދި އެލީޓް އެވޯޑްސްއެވެ.

ބްލޭޒަނުން އިތުރަށް ބުނީ އެވޯޑް ސްޕޮންސަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި ކޮންމެ ކުންފުންޏަކަށް ވެސް އަދި އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ފޯމް ފުރުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބްލޭޒަނުން ބުންޏެވެ.

އެވޯޑް ޑިޒައިން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 7969666 އަދި 9993500 ނަންބަރަށް ގުޅުމަށް އެ ކުންފުނިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ބްލޭޒަން އިންކް އަކީ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް، މާކެޓިންގް އަދި ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހާއްސަ ކުންފުންޏެކެވެ. އެ ކުންފުނި އުފައްދާފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް